| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis" (kart.)
13:30 Langas į valdžią. Aktualijų programa. Ved. Rita Miliūtė. (kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Vokietija 89 (Deutschland '89)
23:55 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 56 s. (kart.
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:30 Balta - meilės spalva (226)
06:45 Balta - meilės spalva (227)
07:00 Nuo... Iki...
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (35)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (36)
10:05 Rimti reikalai 3 (1)
10:40 Rimti reikalai 3 (2)
11:10 Keičiu žmoną (3)
12:10 Būrėja (4)
12:45 Būrėja (5)
13:20 Turtuolė varguolė (12)
14:30 Uždraustas vaisius (172)
15:30 Stebuklas (101)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės (29)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Ponas "Nelaimingas atsitikimas"
00:40 Juodasis sąrašas (9)
01:40 Dvynys
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (35)
04:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (36)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Moderni šeima 3/323s.
06:15 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/1s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/2s.
06:40 Didvyrių draugužiai 11
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/227s.
07:35 Svajonių sodai 8
08:35 Meilės sūkuryje 3592
09:45 Šeimos šventė Somerbyje
11:45 Midsomerio žmogžudystės 18/3s.
12:40 Kenoloto 799
12:42 Midsomerio žmogžudystės 18/3s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 4/20s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 4/21s.
15:00 Simpsonai 18/4s.
15:30 Simpsonai 18/5s.
16:00 TV3 žinios 211
16:25 TV3 orai 211
16:30 TV Pagalba 16/41s.
17:20 Kenoloto 800
17:22 TV Pagalba 16/41s.
18:30 TV3 žinios 298
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 298
19:30 Karštai su tv3.lt 2/9s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/33s.
21:30 TV3 vakaro žinios 169
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 169
22:30 Peržengta riba
22:45 Jėga ir Kenoloto 414
22:48 Peržengta riba
00:25 Palaidūnas 1/7s.
01:30 Havajai 5.0 4/411s.
02:30 Havajai 5.0 4/412s.
03:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/4s.
04:00 Atostogos rifuose 1/13s.
05:00 Moderni šeima 3/324s.
05:25 Moderni šeima 6/1s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (19)
07:15 Mano virtuvė geriausia (13)
08:35 Teisingumo agentai (2)
09:40 Pėdsakas (101)
10:30 Tropinės Žemės salos (1)
11:35 Jūrų pėstininkai (8)
12:35 CSI. Majamis (20)
13:30 Mano virtuvė geriausia (14)
14:50 Teisingumo agentai (3)
16:00 Pėdsakas (102)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (9)
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Šiauliai-7bet - Jonavos „CBet“
21:00 Terminatorius. Išsigelbėjimas
23:15 Mirtinas ginklas (9)
00:15 Kondoras (2)
01:20 Narkotikų prekeiviai (9)
02:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau