| LRT TELEVIZIJA

05:05 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/14 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2005–2006 m. N-7. 16/11 s.
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 55 s.
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 292 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Laisvės banga. Atviros istorijos pamokos. Tiesiogiai iš Jurbarko gimnazijos
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2019 m. Vokietija, Austrija. N-7. 14/7 s.
17:15 Kernavės archeologinė vietovė. Dokumentinis filmas. Rež. Alvydas Barysas. 2020 m.
17:25 Specialioji programa dėl privalomojo referendumo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo“."
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa. Ved
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:55 Drakula. Pradžia (Dracula Untold). Fantastinė veiksmo drama. 2014 m. Rež. Gary Shore. Vaid. Luke Evans, Dominic Cooper, Sarah Gadon, Art Parkinson. JAV, Didžioji...
00:25 Apgaulė (The Sting). Komedija. 1973 m. Rež. George Roy Hill. Vaid. Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Charles Durning, Ray Walston. JAV. N-14. (subtitruota
02:30 Erdvės menas (Art of Space). Dokumentinis serialas. Vokietija. 2018 m. 14 d. Pastogė kalnų šlaituose. Nameliai Alpėse.
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Mūsų gyvūnai. Programa vaikams. Ved. Rasa Eilunavičienė. (kart.)
04:05 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys. (kart.)
04:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)

| LNK

05:05 RETROSPEKTYVA
05:35 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (224)
06:30 Balta - meilės spalva (225)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (28)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (33)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (34)
10:00 Du gyvenimai (67)
11:10 Keičiu žmoną (2)
12:10 Būrėja (2)
12:45 Būrėja (3)
13:20 Turtuolė varguolė (11)
14:30 Uždraustas vaisius (171)
15:30 Stebuklas (100)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Globalinė audra
23:10 Liūtaširdis
01:15 Amerikietiška afera
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (33)
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (34)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Moderni šeima 3/318s.
06:15 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/17s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/18s.
06:40 Didvyrių draugužiai 10
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/226s.
07:35 Farai 15/8s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3591
09:45 Zioderholmas
11:45 Midsomerio žmogžudystės 18/2s.
12:40 Kenoloto 793
12:42 Midsomerio žmogžudystės 18/2s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 4/18s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 4/19s.
15:00 Simpsonai 18/2s.
15:30 Simpsonai 18/3s.
16:00 TV3 žinios 210
16:25 TV3 orai 210
16:30 TV Pagalba 16/40s.
17:20 Kenoloto 794
17:22 TV Pagalba 16/40s.
18:30 TV3 žinios 295
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 295
19:30 Išvirkščias pasaulis
21:20 Loganas
22:45 Jėga ir Kenoloto 411
22:48 Loganas
00:15 Lemtingas posūkis 5
02:05 Nepriklausomybės diena. Atgimimas (kart.)
04:30 Moderni šeima 3/319s.
05:00 Moderni šeima 3/320s.
05:20 Moderni šeima 3/321s.

| BTV

06:30 CSI. Majamis (18)
07:30 Teisingumo agentai (1)
09:40 Pėdsakas (100)
10:35 Apuokas (20)
11:35 Jūrų pėstininkai (7)
12:35 CSI. Majamis (19)
13:30 Mano virtuvė geriausia (13)
14:50 Teisingumo agentai (2)
16:00 Pėdsakas (101)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (8)
18:30 Apuokas (21)
19:30 Amerikietiškos imtynės (40)
20:30 Amerikietiškos imtynės (40)
21:30 xXx. Ksanderio Keidžo sugrįžimas
23:40 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija
01:45 Ekstremalūs išbandymai (12)
02:15 Ekstremalūs išbandymai (13)
02:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau