| LRT TELEVIZIJA

05:05 Dizaino dokumentika. Vizualinis identitetas. Rež. Aistė M. Grajauskaitė.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/12 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2005–2006 m. N-7. 16/9 s.
09:40 Premjera. Kelionių atvirukai (Invitation au voyage). Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2020 m. 68 d.
09:55 Vytautas Mačernis. Prasmės. Skaito aktorius Povilas Jatkevičius.
10:00 Lietuvos nacionalinio saugumo konferencija. Dalyvauja Lietuvos Respublikos prezidentas G. Nausėda ir Lenkijos Respublikos prezidentas A. Duda. Tiesioginė transliacija...
11:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pažintinė programa. (kart.)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Triumfo kelias. Jonas Karolis Chodkevičius. Dokumentinis filmas. 8 d. Rež. Andrius Lygnugaris. 2021 m. (kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2019 m. Vokietija, Austrija. N-7. 14/5 s.
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/13 s.
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa. Ved
19:30 Kitą kartą Afrikoje. Kelionių dokumentika. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba. Tiesioginė diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Vokietija 89 (Deutschland '89). Detektyvinis serialas. 2020 m. Aut. Anna Winger, Jorg Winger. Rež. Soleen Yusef, Randa Chahoud. Vaid.Jonas Nay, Maria...
23:55 Stambiu planu. Pokalbių programa. Ved
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage). Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2020 m. 56 d. Upsala, švediškasis Oksfordas.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Kitą kartą Afrikoje. Kelionių dokumentika. Ved. Vytaras Radzevičius ir Martynas Starkus. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba. Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/13 s. (kart.

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (220)
06:30 Balta - meilės spalva (221)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (26)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (29)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (30)
10:00 Du gyvenimai (65)
11:10 Keičiu žmoną (10)
12:10 Būrėja (128)
12:45 Būrėja (129)
13:20 Turtuolė varguolė (9)
14:30 Uždraustas vaisius (169)
15:30 Stebuklas (98)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės (27)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Šarvuotis
00:20 Juodasis sąrašas (8)
01:20 Mirties namai
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (29)
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (30)
04:35 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Moderni šeima 3/314s.
06:15 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/13s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/14s.
06:40 Didvyrių draugužiai 8
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/224s.
07:35 Prieš srovę 19/8s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3589
09:45 Sukurta su meile
11:45 Midsomerio žmogžudystės 17/4s.
12:40 Kenoloto 789
12:42 Midsomerio žmogžudystės 17/4s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 4/14s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 4/15s.
15:00 Simpsonai 17/20s.
15:30 Simpsonai 17/21s.
16:00 TV3 žinios 208
16:25 TV3 orai 208
16:30 TV Pagalba 16/38s.
17:20 Kenoloto 790
17:22 TV Pagalba 16/38s.
18:30 TV3 žinios 293
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 293
19:30 Gero vakaro šou 9/8s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/31s.
21:30 TV3 vakaro žinios 167
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 167
22:30 Žemiau 6. Kalno stebuklas
22:45 Vikinglotto 42
22:50 Žemiau 6. Kalno stebuklas
23:15 Jėga ir Kenoloto 409
23:18 Žemiau 6. Kalno stebuklas
00:40 Palaidūnas 1/5s.
01:40 Havajai 5.0 4/407s.
02:40 Havajai 5.0 4/408s.
03:40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/2s.
04:10 Atostogos rifuose 1/11s.
05:10 Moderni šeima 3/315s.
05:35 Moderni šeima 3/316s.

| BTV

06:00 CSI. Majamis (16)
07:00 Mano virtuvė geriausia (11)
08:35 Teisingumo agentai (39)
09:40 Pėdsakas (98)
10:35 Apuokas (18)
11:35 Jūrų pėstininkai (5)
12:35 CSI. Majamis (17)
13:30 Mano virtuvė geriausia (12)
14:50 Teisingumo agentai (40)
16:00 Pėdsakas (99)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (6)
18:30 Apuokas (19)
19:30 Snaiperis (8)
20:30 Pričiupom! (5)
21:00 Apsuptyje
23:10 Niekada nepasiduok 3
01:15 Ekstremalūs išbandymai (8)
01:45 Ekstremalūs išbandymai (9)
02:15 Snaiperis (8)
03:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau