| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/8 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2005–2006 m. N-7. 16/5 s.
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 50 s.
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 287 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Kitą kartą Afrikoje. Kelionių dokumentika. Ved. Vytaras Radzevičius ir Martynas Starkus. (kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner,...
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/9 s.
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Laukiniai Vakarai prie molo (Aallonmurtaja). Kriminalinis serialas. 2019 m. Rež. Mikko Kuparinen. Vaid. Maria Ylipaa, Turkka Mastomaki, Joonas Saartamo,...
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 50 s. (kart.
00:30 Erdvės menas (Art of Space). Dokumentinis serialas. Vokietija. 2018 m. 13 d. Prieš srovę. Radikalios gyvenimo būdo idėjos.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika. Paslaugų ir socialinis dizainas. Rež. Aistė M. Grajauskaitė.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/9 s. (kart.

| LNK

06:00 Balta - meilės spalva (212)
06:30 Balta - meilės spalva (213)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (23)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (21)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (22)
10:00 Du gyvenimai (61)
11:10 Keičiu žmoną (6)
12:10 Būrėja (120)
12:45 Būrėja (121)
13:20 Turtuolė varguolė (5)
14:30 Uždraustas vaisius (165)
15:30 Stebuklas (94)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (24)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS "Kolibrio" projektas
00:45 Juodasis sąrašas (5)
01:45 "Nulinis" pacientas
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (21)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (22)
04:50 Alchemija
05:20 RETROSPEKTYVA
05:55 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Moderni šeima 3/303s.
05:50 Gyvenimo išdaigos 4/2s.
06:15 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/5s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/6s.
06:40 Didvyrių draugužiai 4
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/220s.
07:35 Gero vakaro šou 9/7s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3585
09:45 Į pagalbą su meile
11:45 Midsomerio žmogžudystės 16/1605s.
12:40 Kenoloto 777
12:42 Midsomerio žmogžudystės 16/1605s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 4/6s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 4/7s.
15:00 Simpsonai 17/12s.
15:30 Simpsonai 17/13s.
16:00 TV3 žinios 204
16:25 TV3 orai 204
16:30 TV Pagalba 16/34s.
17:20 Kenoloto 778
17:22 TV Pagalba 16/34s.
18:30 TV3 žinios 287
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 287
19:30 Farai 15/7s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/28s.
21:30 TV3 vakaro žinios 164
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 164
22:30 Gamtos jėga
22:45 Jėga ir Kenoloto 403
22:48 Gamtos jėga
00:30 Palaidūnas 1/2s.
01:35 Havajai 5.0 4/401s.
02:35 Havajai 5.0 4/402s.
03:35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/10s.
04:05 Atostogos rifuose 1/8s.
05:00 Moderni šeima 3/304s.
05:25 Moderni šeima 3/305s.
05:50 Gyvenimo išdaigos 4/3s.

| BTV

06:20 Mano virtuvė geriausia (7)
08:05 Teisingumo agentai (35)
09:10 Pėdsakas (94)
10:05 Apuokas (15)
11:10 Jūrų pėstininkai (1)
12:10 CSI. Majamis (13)
13:10 Mano virtuvė geriausia (8)
14:55 Teisingumo agentai (36)
16:00 Pėdsakas (95)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (2)
18:30 Apuokas (16)
19:30 Snaiperis (6)
20:30 Pričiupom! (3)
21:00 Vagiant gyvenimus
23:10 Niko
01:15 Ekstremalūs išbandymai (2)
01:45 Ekstremalūs išbandymai (3)
02:15 Snaiperis (6)
03:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau