| LRT TELEVIZIJA

05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Gyventi kaime gera. Ved. Domas Burkauskas. (kart.)
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas. (kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:20 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:10 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Auksinis protas
22:55 Premjera. Baris Sylas – Amerikos sukčius (American Made). Trileris. 2017 m. Rež. Doug Liman. Vaid. Tom Cruise, Jayma Mays, Domhnall Gleeson, Sarah Wright, Jesse...
00:00 Baris Sylas – Amerikos sukčius (American Made)
00:20 DW naujienos rusų kalba.
00:35 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
01:00 Lara (Lara). Drama. 2019 m. Rež. Jan Ole Gerste. Vaid. Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert, Edin Hasanovic, Rainer Bock. Vokietija. N-14. (subtitruota,...
01:50 Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį (En duva satt pa en gren och funderade pa tillvaron)
02:40 Muzikinis intarpas
03:00 Panorama (su vertimu į gestų k.) (kart.)
03:30 Pilys: paslaptys, mįslės, legendos (Castles: Secrets, Mysteries and Legends)
03:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (kart.)
04:05 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Dokumentinių apybraižų ciklas. (kart.)
04:30 Hadsonas ir Reksas (Hudson and Rex)
04:35 Kultūros diena. Savaitės apžvalga (kart.)
05:30 Mokslo sriuba. Mokslo žurnalas. Ved. Ignas Kančys. (kart.)

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:15 Balta - meilės spalva (184)
06:45 Balta - meilės spalva (185)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (12)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (193)
10:00 Du gyvenimai (47)
11:10 Keičiu žmoną (4)
12:10 Būrėja (92)
12:45 Būrėja (93)
13:20 Turtuolė varguolė (7)
14:30 Uždraustas vaisius (151)
15:30 Stebuklas (80)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Midvėjaus mūšis
23:50 Artėjant prie nežinomybės
01:35 Pasmerktas mirti
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (193)
05:05 Programos pabaiga

| TV3

05:40 Gyvenimo išdaigos 2/16s.
06:15 Vėžliukai nindzės 1/20s.
06:40 Ilgo plauko istorija 1/15s.
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/206s.
07:35 Farai 15/4s.
08:35 Meilės sūkuryje 3571
09:45 Meilės skambutis
11:45 Midsomerio žmogžudystės 14/1405s.
12:40 Kenoloto 737
12:42 Midsomerio žmogžudystės 14/1405s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 2/19s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 2/20s.
15:00 Simpsonai 16/5s.
15:30 Simpsonai 16/6s.
16:00 TV3 žinios 190
16:25 TV3 orai 190
16:30 TV Pagalba 16/20s.
17:20 Kenoloto 738
17:22 TV Pagalba 16/20s.
18:30 TV3 žinios 267
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 267
19:30 Ledo šalis 2
21:25 Keršytojai. Pabaiga
22:45 Jėga ir Kenoloto 383
22:48 Keršytojai. Pabaiga
01:10 Aligatorių alėja
03:00 Ledo kariai
04:50 Havajai 5.0 3/310s.
05:40 Gyvenimo išdaigos 2/17s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (23)
07:15 Mano virtuvė geriausia (42)
08:35 Teisingumo agentai (21)
09:40 Pėdsakas (80)
10:35 Ekstrasensai tiria (34)
11:35 Jūrų pėstininkai (9)
12:30 CSI. Majamis (24)
13:30 Mano virtuvė geriausia (43)
14:50 Teisingumo agentai (22)
16:00 Pėdsakas (81)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (10)
18:30 Apuokas (7)
19:30 Amerikietiškos imtynės (36)
20:30 Amerikietiškos imtynės (36)
21:30 Susišaudymas
23:15 2:22
01:10 Iš visų jėgų (17)
01:35 Iš visų jėgų (18)
02:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau