| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Kitą kartą Afrikoje. Kelionių dokumentika. Ved. Vytaras Radzevičius ir Martynas Starkus. (kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:20 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:10 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paryžiaus policija 1900 (Paris Police 1900)
23:50 Premjera. Grančesteris (Grantchester). Detektyvinis serialas. 2020 m. Aut. Daisy Coulam. Rež. Tim Fywell, Rob Evans ir kt. Vaid. James Norton, Robson Green, Tessa...
00:35 Skonio pasaka (Tasty Tales)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:25 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (182)
06:30 Balta - meilės spalva (183)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (11)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (190)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (191)
10:00 Du gyvenimai (46)
11:10 Keičiu žmoną (3)
12:10 Būrėja (90)
12:45 Būrėja (91)
13:20 Turtuolė varguolė (6)
14:30 Uždraustas vaisius (150)
15:30 Stebuklas (79)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (12)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pasmerktas mirti
00:45 Begėdis (5)
02:00 Absoliutus blogis. Pabaiga
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (190)
04:25 Alchemija
04:50 RETROSPEKTYVA
05:20 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Saldainiukas 1/15s.
06:15 Vėžliukai nindzės 1/19s.
06:40 Ilgo plauko istorija 1/14s.
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/205s.
07:35 Gero vakaro šou 9/4s.
08:35 Meilės sūkuryje 3570
09:45 Iš visos širdies. Vestuvės
11:45 Midsomerio žmogžudystės 14/1404s.
12:40 Kenoloto 735
12:42 Midsomerio žmogžudystės 14/1404s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 2/17s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 2/18s.
15:00 Simpsonai 16/3s.
15:30 Simpsonai 16/4s.
16:00 TV3 žinios 189
16:25 TV3 orai 189
16:30 TV Pagalba 16/19s.
17:20 Kenoloto 736
17:22 TV Pagalba 16/19s.
18:30 TV3 žinios 266
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 266
19:30 Farai 15/4s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/16s.
21:30 TV3 vakaro žinios 152
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 152
22:30 Jūrų pėstininkas. Užnugaris
22:45 Jėga ir Kenoloto 382
22:48 Jūrų pėstininkas. Užnugaris
00:10 Pasirodymas 1/3s.
01:10 Havajai 5.0 3/311s.
02:10 X failai 11/1s.
03:10 Vieniši tėvai 2/19s.
03:40 Pasirodymas 1/3s.
04:40 Saldainiukas 1/16s.
05:40 Gyvenimo išdaigos 2/16s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (22)
07:15 Mano virtuvė geriausia (41)
08:35 Teisingumo agentai (20)
09:40 Pėdsakas (79)
10:35 Ekstrasensai tiria (33)
11:35 Jūrų pėstininkai (8)
12:30 CSI. Majamis (23)
13:30 Mano virtuvė geriausia (42)
14:50 Teisingumo agentai (21)
16:00 Pėdsakas (80)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (9)
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Dzūkija - Žalgiris
21:00 2:22
22:55 Sukilimas
00:40 Iš visų jėgų (15)
01:05 Iš visų jėgų (16)
01:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau