| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Maestro. Muzikinė pramoginė programa. Ved. Merūnas Vitulskis. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė. (kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:20 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:10 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Triumfo kelias
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paryžiaus policija 1900 (Paris Police 1900). Detektyvinis serialas. 2021 m. Aut. Fabien Nury. Rež. Julien Despaux, Frederic Balekdjian, Fabien Nury. Vaid....
00:00 Premjera. Grančesteris (Grantchester)
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Triumfo kelias. Jonas Karolis Chodkevičius. Dokumentinis filmas. 4 d. Rež. Andrius Lygnugaris. 2021 m. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pažintinė programa. (kart.)
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (185)
05:55 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (178)
06:30 Balta - meilės spalva (179)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (9)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (186)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (187)
10:00 Du gyvenimai (44)
11:10 Keičiu žmoną (1)
12:10 Būrėja (86)
12:45 Būrėja (87)
13:20 Turtuolė varguolė (4)
14:30 Uždraustas vaisius (148)
15:30 Stebuklas (77)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės (10)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Operacija "Finalas"
00:55 Begėdis (3)
02:05 Pagrobimas 3
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (186)
04:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (187)
05:25 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Saldainiukas 1/13s.
06:15 Vėžliukai nindzės 1/17s.
06:40 Ančiukų istorijos 1/25s.
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/203s.
07:35 Karštai su tv3.lt 2/4s.
08:35 Meilės sūkuryje 3568
09:45 Kur gyvena tavo širdis
11:45 Midsomerio žmogžudystės 14/1402s.
12:40 Kenoloto 731
12:42 Midsomerio žmogžudystės 14/1402s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 2/13s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 2/14s.
15:00 Simpsonai 15/21s.
15:30 Simpsonai 15/22s.
16:00 TV3 žinios 187
16:25 TV3 orai 187
16:30 TV Pagalba 16/17s.
17:20 Kenoloto 732
17:22 TV Pagalba 16/17s.
18:30 TV3 žinios 264
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 264
19:30 Prieš srovę 19/4s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/14s.
21:30 TV3 vakaro žinios 150
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 150
22:30 Greičio įkaitai
22:45 Jėga ir Kenoloto 380
22:48 Greičio įkaitai
00:15 Pasirodymas 1/1s.
01:15 Havajai 5.0 3/309s.
02:15 Majų baikerių klubas 2/9s.
03:25 Vieniši tėvai 2/17s.
03:55 Pasirodymas 1/1s.
04:55 Saldainiukas 1/14s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (20)
07:15 Mano virtuvė geriausia (39)
08:35 Teisingumo agentai (18)
09:40 Pėdsakas (77)
10:35 Apuokas (5)
11:35 Jūrų pėstininkai (6)
12:30 CSI. Majamis (21)
13:30 Mano virtuvė geriausia (40)
14:50 Teisingumo agentai (19)
16:00 Pėdsakas (78)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (7)
18:30 Apuokas (6)
19:30 Snaiperis (7)
20:30 Pričiupom! (8)
21:00 Skiriamoji juosta
23:05 Anonimė
01:00 Iš visų jėgų (11)
01:25 Iš visų jėgų (12)
01:50 Snaiperis (7)
02:35 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau