| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis" (kart.)
13:30 Langas į valdžią. Aktualijų programa. Ved. Rita Miliūtė. (kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:20 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:10 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paryžiaus policija 1900 (Paris Police 1900)
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:00 Balta - meilės spalva (176)
06:30 Balta - meilės spalva (177)
07:00 Nuo... Iki...
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (184)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (185)
10:00 Du gyvenimai (43)
11:10 Keičiu žmoną (15)
12:10 Būrėja (84)
12:45 Būrėja (85)
13:20 Turtuolė varguolė (3)
14:30 Uždraustas vaisius (147)
15:30 Stebuklas (76)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės (9)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pagrobimas 3
00:45 Begėdis (2)
01:55 Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (184)
05:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (185)
05:55 Programos pabaiga

| TV3

06:15 Vėžliukai nindzės 1/16s.
06:40 Ančiukų istorijos 1/24s.
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/202s.
07:35 Svajonių sodai 17/3s.
08:35 Meilės sūkuryje 3567
09:45 Nordkvistų paslaptis
11:45 Midsomerio žmogžudystės 14/1401s.
12:40 Kenoloto 729
12:42 Midsomerio žmogžudystės 14/1401s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 2/11s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 2/12s.
15:00 Simpsonai 15/19s.
15:30 Simpsonai 15/20s.
16:00 TV3 žinios 186
16:25 TV3 orai 186
16:30 TV Pagalba 16/16s.
17:20 Kenoloto 730
17:22 TV Pagalba 16/16s.
18:30 TV3 žinios 263
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 263
19:30 Karštai su tv3.lt 2/4s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/13s.
21:30 TV3 vakaro žinios 149
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 149
22:30 Ledo kariai
22:45 Jėga ir Kenoloto 379
22:48 Ledo kariai
00:20 Kaulai 12/12s.
01:25 Havajai 5.0 3/308s.
02:25 Majų baikerių klubas 2/8s.
03:35 Vieniši tėvai 2/16s.
04:05 Kaulai 12/12s.
05:05 Saldainiukas 1/13s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (19)
07:15 Mano virtuvė geriausia (38)
08:35 Teisingumo agentai (17)
09:40 Pėdsakas (76)
10:35 Neįtikėtini gyvūnai (4)
11:35 Jūrų pėstininkai (5)
12:30 CSI. Majamis (20)
13:30 Mano virtuvė geriausia (39)
14:50 Teisingumo agentai (18)
16:00 Pėdsakas (77)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (6)
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Jonavos CBet - Žalgiris
21:00 Anonimė
22:55 Mirtinas ginklas (4)
23:55 Gyvi numirėliai (19)
01:00 Narkotikų prekeiviai (4)
02:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau