| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/148 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2004–2005 m. N-7. 15/9 s.
09:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 30 s.
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 267 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Kitą kartą Afrikoje. Kelionių dokumentika. Ved. Vytaras Radzevičius ir Martynas Starkus. (kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:20 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2017 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Siegfried...
17:10 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/149 s.
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Paryžiaus policija 1900 (Paris Police 1900). Detektyvinis serialas. 2021 m. Aut. Fabien Nury. Rež. Julien Despaux, Frederic Balekdjian, Fabien Nury. Vaid....
00:00 Premjera. Grančesteris (Grantchester). Detektyvinis serialas. 2019 m. Aut. Daisy Coulam. Rež. Tim Fywell, Rob Evans ir kt. Vaid. James Norton, Robson Green, Tessa...
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage). Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2020 m. 49 d. Naujoji Zelandija. Nefrito akmuo.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Magijos mokslas. Skraidančios raganos. Rež. Tadas Jačiauskas. Lietuva. 2021 m.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/149 s. (kart.

| LNK

05:10 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (172)
06:30 Balta - meilės spalva (173)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (7)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (181)
10:00 Du gyvenimai (41)
11:10 Keičiu žmoną (13)
12:10 Būrėja (80)
12:45 Būrėja (81)
13:20 Turtuolė varguolė (1)
14:30 Uždraustas vaisius (145)
15:30 Stebuklas (74)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (8)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Mirties app'sas
00:20 Begėdis (1)
01:30 Jonukas ir Grytutė. Raganų medžiotojai
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (181)
04:40 Alchemija
05:10 RETROSPEKTYVA
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:45 Gyvenimo išdaigos 2/5s. (kart.)
06:15 Vėžliukai nindzės 1/14s.
06:40 Ančiukų istorijos 1/22s.
07:05 Madagaskaro pingvinai 1/126s.
07:35 Gero vakaro šou 9/3s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3565
09:45 Vestuvių baimė
11:45 Midsomerio žmogžudystės 13/1307s.
12:40 Kenoloto 721
12:42 Midsomerio žmogžudystės 13/1307s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 2/7s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 2/8s.
15:00 Simpsonai 15/15s.
15:30 Simpsonai 15/16s.
16:00 TV3 žinios 184
16:25 TV3 orai 184
16:30 TV Pagalba 16/14s.
17:20 Kenoloto 722
17:22 TV Pagalba 16/14s.
18:30 TV3 žinios 259
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 259
19:30 Farai 15/3s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/12s.
21:30 TV3 vakaro žinios 148
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 148
22:30 Jūrų pėstininkas 2
22:45 Jėga ir Kenoloto 375
22:48 Jūrų pėstininkas 2
00:20 Kaulai 12/11s.
01:20 Havajai 5.0 3/307s.
02:25 Majų baikerių klubas 2/7s.
03:25 Vieniši tėvai 2/15s.
03:55 Kaulai 12/11s. (kart.)
04:55 Saldainiukas 1/12s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (17)
07:15 Mano virtuvė geriausia (36)
08:35 Teisingumo agentai (15)
09:40 Pėdsakas (74)
10:35 Apuokas (3)
11:35 Jūrų pėstininkai (3)
12:30 CSI. Majamis (18)
13:30 Mano virtuvė geriausia (37)
14:50 Teisingumo agentai (16)
16:00 Pėdsakas (75)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (4)
18:30 Apuokas (4)
19:30 Snaiperis (6)
20:30 Pričiupom! (7)
21:00 Blyksnis
22:55 Spąstai
01:15 Iš visų jėgų (7)
01:40 Iš visų jėgų (8)
02:05 Snaiperis (6)
02:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau