| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage)
10:00 EK pirmininkės U
11:15 Magijos mokslas
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Triumfo kelias. Jonas Karolis Chodkevičius. Dokumentinis filmas. 3 d. Rež. Andrius Lygnugaris. 2021 m. (kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:20 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:10 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Kitą kartą Afrikoje
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paryžiaus policija 1900 (Paris Police 1900)
00:00 Premjera. Grančesteris (Grantchester). Detektyvinis serialas. 2019 m. Aut. Daisy Coulam. Rež. Tim Fywell, Rob Evans ir kt. Vaid. James Norton, Robson Green, Tessa...
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage). Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2020 m. 48 d. Balenciaga. Baskų kraštas.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Kitą kartą Afrikoje. Kelionių dokumentika. Ved. Vytaras Radzevičius ir Martynas Starkus. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba. Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/148 s. (kart.

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (170)
06:30 Balta - meilės spalva (171)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (6)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
10:00 Du gyvenimai (40)
11:10 Keičiu žmoną (12)
12:10 Būrėja (80)
12:45 Būrėja (81)
13:20 Turtuolė varguolė (20)
14:30 Uždraustas vaisius (144)
15:30 Stebuklas (73)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės (7)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Jonukas ir Grytutė. Raganų medžiotojai
00:15 Strėlė (23)
01:15 Visi pasaulio pinigai
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
04:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
05:10 Programos pabaiga

| TV3

05:45 Gyvenimo išdaigos 2/3s. (kart.)
06:15 Vėžliukai nindzės 1/13s.
06:40 Ančiukų istorijos 1/21s.
07:05 Madagaskaro pingvinai 1/125s.
07:35 Prieš srovę 19/3s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3564
09:45 Daugiau jokių klasės susitikimų
11:45 Midsomerio žmogžudystės 13/1306s.
12:40 Kenoloto 719
12:42 Midsomerio žmogžudystės 13/1306s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 2/5s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 2/6s.
15:00 Simpsonai 15/13s.
15:30 Simpsonai 15/14s.
16:00 TV3 žinios 183
16:25 TV3 orai 183
16:30 TV Pagalba 16/13s.
17:20 Kenoloto 720
17:22 TV Pagalba 16/13s.
18:30 TV3 žinios 258
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 258
19:30 Gero vakaro šou 9/3s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/11s.
21:30 TV3 vakaro žinios 147
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 147
22:30 Rizikinga erzinti diedukus 2
22:45 Vikinglotto 37
22:50 Rizikinga erzinti diedukus 2
23:15 Jėga ir Kenoloto 374
23:18 Rizikinga erzinti diedukus 2
00:55 Kaulai 12/10s.
01:50 Havajai 5.0 3/306s.
02:50 Majų baikerių klubas 2/6s.
03:55 Kaulai 12/10s. (kart.)
04:55 Saldainiukas 1/11s.
05:45 Gyvenimo išdaigos 2/5s. (kart.)

| BTV

06:15 CSI. Majamis (16)
07:15 Mano virtuvė geriausia (35)
08:35 Teisingumo agentai (14)
09:40 Pėdsakas (73)
10:35 Apuokas (2)
11:35 Jūrų pėstininkai (2)
12:30 CSI. Majamis (17)
13:30 Mano virtuvė geriausia (36)
14:50 Teisingumo agentai (15)
16:00 Pėdsakas (74)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (3)
18:30 Apuokas (3)
19:30 Snaiperis (5)
20:30 Pričiupom! (6)
21:00 Spąstai
23:20 Baimės kaina
01:45 Iš visų jėgų (5)
02:10 Iš visų jėgų (6)
02:35 Snaiperis (5)
03:20 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau