| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Kaip atsiranda daiktai (How It's Made)
16:45 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
19:30 Istorijos perimetrai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Dviračio žinios
22:00 Nuostabioji draugė (L'amica geniale)
23:00 Skyrybų vadovas draugėms (Girlfriend's Guide to Divorce)
23:45 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2003–2004 m. N-7. 14/7 s. (kart.
00:30 Euromaxx. Ved. Ugnė Siparė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai. Dokumentinė apybraiža. Perlojos Respublika. Aut. Rimas Bružas. 2020 m. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 Įdomiosios atostogos. Ved. Vidas Bareikis ir Raminta Naujanytė-Bjelle. (kart.)
04:55 Kaip atsiranda daiktai (How It's Made)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:30 Programos pabaiga
06:30 Balta - meilės spalva (103)
07:00 Balta - meilės spalva (104)
07:30 Balta - meilės spalva (105)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (128)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (129)
10:00 Du gyvenimai (15)
11:10 Keičiu žmoną (7)
12:10 Būrėja (110)
12:45 Būrėja (111)
13:20 Turtuolė varguolė (11)
14:30 Uždraustas vaisius (101)
15:30 Uždraustas vaisius (102)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Stebuklas (48)
20:30 Turtuolė varguolė (12)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Rizikinga erzinti diedukus
00:45 Strėlė (3)
01:45 Laiškai iš Ivo Džimos
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (128)
04:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (129)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

06:15 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 27/11s.
06:40 Bailus voveriukas 223
07:05 Madagaskaro pingvinai 1/101s.
07:35 Tunelis 1/5s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3539
09:40 Vilties spindulys 1/90s.
10:45 Vilties spindulys 1/91s.
11:50 Rojus 1/49s.
12:20 Kenoloto 649
12:22 Rojus 1/49s.
12:55 Tik tu – mano meilė 1/196s.
13:30 Tik tu – mano meilė 1/197s.
14:05 Tik tu – mano meilė 1/198s.
15:00 Simpsonai 13/5s.
15:30 Simpsonai 13/7s.
16:00 TV3 žinios 158
16:25 TV3 orai 158
16:30 TV Pagalba 15/128s.
17:20 Kenoloto 650
17:22 TV Pagalba 15/128s.
18:30 TV3 žinios 223
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 223
19:30 Tunelis 1/6s.
20:30 Meilė be sienų 1/22s.
21:00 TV3 vakaro žinios 127
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 127
22:00 Antrasis šansas
22:25 Vikinglotto 32
22:30 Antrasis šansas
23:15 Jėga ir Kenoloto 339
23:18 Antrasis šansas
00:10 Bulis 1/14s.
01:10 Havajai 5.0 2/209s.
02:10 Rouzvudas 2/18s.
03:10 Vieniši tėvai 1/20s.
03:40 Bulis 1/14s.
04:45 Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 4

| BTV

06:05 CSI. Majamis (13)
07:05 Mano virtuvė geriausia (10)
08:20 Šuo (9)
09:30 Pėdsakas (48)
10:25 Herbas ar skaičius. Merginos (2)
11:25 Mentalistas (3)
12:20 CSI. Majamis (14)
13:20 Mano virtuvė geriausia (11)
14:50 Šuo (10)
16:00 Pėdsakas (49)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (4)
18:30 PREMJERA Herbas ar skaičius. Merginos (3)
19:30 FTB. Ieškomiausi (9)
20:30 Pričiupom! (6)
21:00 Nepaklūstantis įstatymui
22:55 Snaiperis. Tobulas šūvis
00:50 Greitojo reagavimo būrys (7)
01:50 FTB. Ieškomiausi (9)
02:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau