| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Rita Miliūtė. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Kaip atsiranda daiktai (How It's Made)
16:45 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Dviračio žinios
22:00 Rožės vardas (Il Nome della rosa)
23:00 Skyrybų vadovas draugėms (Girlfriend's Guide to Divorce)
23:45 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2003–2004 m. N-7. 14/5 s. (kart.
00:30 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė ir Donatas Puslys. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 Įdomiosios atostogos. Ved. Vidas Bareikis ir Raminta Naujanytė-Bjelle. (kart.)
04:55 Kaip atsiranda daiktai (How It's Made)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

06:30 Balta - meilės spalva (97)
07:00 Balta - meilės spalva (98)
07:30 Balta - meilės spalva (99)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (124)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (125)
10:00 Du gyvenimai (13)
11:10 Keičiu žmoną (5)
12:10 Būrėja (106)
12:45 Būrėja (107)
13:20 Turtuolė varguolė (9)
14:30 Uždraustas vaisius (97)
15:30 Uždraustas vaisius (98)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Stebuklas (46)
20:30 Turtuolė varguolė (10)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Prieš įstatymą
00:35 Strėlė (1)
01:35 12 stipriausių
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (124)
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (125)
05:15 Programos pabaiga

| TV3

06:00 TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
06:15 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 27/9s.
06:40 Bailus voveriukas 221
07:05 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 3/327s.
07:35 La Maistas. Vasara 1/3s. (kart.)
08:05 Sveiki atvykę 2/7s.
08:35 Meilės sūkuryje 3537
09:40 Vilties spindulys 1/86s.
10:45 Vilties spindulys 1/87s.
11:50 Rojus 1/47s.
12:20 Kenoloto 645
12:22 Rojus 1/47s.
12:55 Tik tu – mano meilė 1/188s.
13:25 Tik tu – mano meilė 1/189s.
13:55 Tik tu – mano meilė 1/190s.
14:25 Tik tu – mano meilė 1/191s.
15:00 Simpsonai 13/1s.
15:30 Simpsonai 13/2s.
16:00 TV3 žinios 156
16:25 TV3 orai 156
16:30 TV Pagalba 15/3s.
17:20 Kenoloto 646
17:22 TV Pagalba 15/3s.
18:30 TV3 žinios 221
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 221
19:30 Tunelis 1/4s.
20:30 Meilė be sienų 1/20s.
21:00 TV3 vakaro žinios 125
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 125
22:00 Nesuvokiama
22:15 Jėga ir Kenoloto 337
22:18 Nesuvokiama
00:10 Bulis 1/12s.
01:10 Havajai 5.0 2/207s.
02:05 Rouzvudas 2/16s.
03:05 Vieniši tėvai 1/18s.
03:35 Bulis 1/12s.
04:40 Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 2

| BTV

06:40 Mano virtuvė geriausia (8)
07:50 Šuo (7)
09:00 Pėdsakas (46)
09:55 Iškvietimas (40)
10:50 Mentalistas (1)
11:45 CSI. Majamis (12)
12:45 Mano virtuvė geriausia (9)
14:50 Šuo (8)
16:00 Pėdsakas (47)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (2)
18:30 PREMJERA Herbas ar skaičius. Merginos (1)
19:30 FTB. Ieškomiausi (7)
20:30 Pričiupom! (4)
21:00 Švari biografija
23:10 Mirtinas ginklas (20)
00:10 Legendų biuras (7)
01:25 Karo vilkai. Likvidatoriai VII (8)
02:25 FTB. Ieškomiausi (7)
03:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau