| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Kaip atsiranda daiktai (How It's Made)
16:45 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota)
19:30 Istorijos perimetrai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Dviračio žinios
22:00 Rožės vardas (Il Nome della rosa)
22:55 Skyrybų vadovas draugėms (Girlfriend's Guide to Divorce)
23:40 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2002–2003 m. N-7. 13/21 s. (kart.
00:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2002–2003 m. N-7. 13/22 s. (kart.
00:30 Euromaxx. Ved. Ugnė Siparė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai. Dokumentinė apybraiža. Pelkininkai. Aut. Rimas Bružas. 2020 m. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 Įdomiosios atostogos. Ved. Vidas Bareikis ir Raminta Naujanytė-Bjelle. (kart.)
04:55 Kaip atsiranda daiktai (How It's Made)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:40 Programos pabaiga
06:30 Balta - meilės spalva (73)
07:00 Balta - meilės spalva (74)
07:30 Balta - meilės spalva (75)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (108)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (109)
10:00 Du gyvenimai (5)
11:10 Širdele mano (179)
12:10 Būrėja (91)
12:45 Būrėja (92)
13:20 Turtuolė varguolė (1)
14:30 Uždraustas vaisius (81)
15:30 Uždraustas vaisius (82)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Stebuklas (38)
20:30 Turtuolė varguolė (2)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pragaras rojuje
00:40 Strėlė (18)
01:40 Baudėjas. Karo zona
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (108)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (109)
04:55 Du gyvenimai (5)
05:45 Programos pabaiga

| TV3

07:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
08:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
09:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
10:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
11:15 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
13:30 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
13:40 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
14:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
14:10 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
16:00 "TV3 žinios"
16:25 "TV3 orai"
16:30 "TV Pagalba"
17:20 Loterija "Kenoloto"
17:22 "TV Pagalba"
18:30 "TV3 žinios"
19:22 "TV3 sportas"
19:27 "TV3 orai"
19:30 "Jeloustounas" ("Yellowstone")
20:30 "Meilė be sienų"
21:00 "TV3 vakaro žinios"
21:52 "TV3 sportas"
21:57 "TV3 orai"
22:00 VAKARO KINO TEATRAS "Saugus prieglobstis" ("Safe Haven")
22:25 "Vikinglotto"
22:30 "Saugus prieglobstis" ("Safe Haven")
23:15 Loterijos "Jėga ir Kenoloto"
23:18 "Saugus prieglobstis" ("Safe Haven")
00:00 "Rouzvudas" ("Rosewood")
00:30 "Bulis" ("Bull")
01:30 "Havajai 5.0" ("Hawaii Five-0")
03:30 "Tarp mūsų mergaičių" ("Между нами, девочками")
04:40 "Ekstrasensų mūšis" ("Битва экстрасенсов")
05:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
05:45 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS

| BTV

06:25 Mano virtuvė geriausia (48)
08:30 Šuo (19)
09:40 Pėdsakas (38)
10:35 Iškvietimas (31)
11:35 Mentalistas (15)
12:30 CSI. Majamis (4)
13:25 Mano virtuvė geriausia (1)
14:50 Šuo (20)
16:00 Pėdsakas (39)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (16)
18:30 Iškvietimas (33)
19:30 PREMJERA FTB. Ieškomiausi (1)
20:30 Pričiupom! (11)
21:00 Kartą Meksikoje
23:05 Akivaizdus ir tikras pavojus
01:55 Velniški Stivo Ostino išbandymai (8)
02:50 FTB. Ieškomiausi (1)
03:40 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau