| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Kaip atsiranda daiktai (How It's Made)
16:45 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota)
19:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Dviračio žinios
22:00 Rožės vardas (Il Nome della rosa)
22:55 Skyrybų vadovas draugėms (Girlfriend's Guide to Divorce)
23:40 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2002–2003 m. N-7. 13/20 s. (kart.
00:20 Premjera. Kelionių atvirukai (Invitation au voyage)
00:35 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 Įdomiosios atostogos. Ved. Vidas Bareikis ir Raminta Naujanytė-Bjelle. (kart.)
04:55 Kaip atsiranda daiktai (How It's Made)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:35 Programos pabaiga
06:30 Balta - meilės spalva (70)
07:00 Balta - meilės spalva (71)
07:30 Balta - meilės spalva (72)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (106)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (107)
10:00 Du gyvenimai (4)
11:10 Širdele mano (178)
12:10 Būrėja (89)
12:45 Būrėja (90)
13:20 Turtuolė varguolė (20)
14:30 Uždraustas vaisius (79)
15:30 Uždraustas vaisius (80)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Stebuklas (37)
20:30 Turtuolė varguolė (1)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Baudėjas. Karo zona
00:30 Strėlė (17)
01:30 Amerikos gangsteris
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (106)
04:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (107)
05:40 Programos pabaiga

| TV3

06:40 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
09:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
10:15 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
12:00 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
13:20 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
14:45 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
16:00 "TV3 žinios"
16:25 "TV3 orai"
16:30 "TV Pagalba"
17:20 Loterija "Kenoloto"
17:22 "TV Pagalba"
18:30 "TV3 žinios"
19:22 "TV3 sportas"
19:27 "TV3 orai"
19:30 "Jeloustounas" ("Yellowstone")
20:30 "Meilė be sienų"
21:00 "TV3 vakaro žinios"
21:52 "TV3 sportas"
21:57 "TV3 orai"
22:00 VASAROS KINO TEATRAS "Broliai Sistersai" ("The Sisters Brothers")
22:15 Loterijos "Jėga ir Kenoloto"
22:18 VASAROS KINO TEATRAS "Broliai Sistersai" ("The Sisters Brothers"). Belgija, Prancūzija, Ispanija, JAV, drama, vesternas, 2018. Rež.: Jacques Audiard, Vaidina: John C....
00:25 "Ekstrasensų mūšis" ("Битва экстрасенсов")
03:10 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS
04:25 TIESIOGIAI TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS

| BTV

06:15 CSI. Majamis (3)
07:15 Mano virtuvė geriausia (47)
08:30 Šuo (18)
09:40 Pėdsakas (37)
10:40 Iškvietimas (30)
11:40 Mentalistas (14)
12:40 Mano virtuvė geriausia (48)
14:55 Šuo (19)
16:00 Pėdsakas (38)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (15)
18:30 Iškvietimas (31)
19:30 FTB (19)
20:30 Pričiupom! (10)
21:00 Akivaizdus ir tikras pavojus
23:50 Tamsos riteris
02:45 FTB (19)
03:35 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau