| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 220 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2001–2002 m. N-7. 12/16 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113 ). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 42/20 s.
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 203 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas (subtitruota, kart.)
13:00 Bėgliai. Nesustabdytas. A. Petrusevičius. Dokumentinis filmas. Scen. aut. Paulius Kaupelis, Saulius Bartkus, rež. Andrius Bartkus. 2021 m. (kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9 (How It's Made 9). Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2009–2010 m. 9/9 s.
16:45 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2013 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Siegfried...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas (subtitruota)
19:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
22:00 Jaunasis popiežius (The Young Pope). Serialas. Italija, Prancūzija, Ispanija, Didžioji Britanija, JAV. 2016 m. N-14. 10 s. Rež. Paolo Sorrentino.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms (Girlfriend's Guide to Divorce). Serialas. 2014–2018 m. Aut. Marti Noxon. Rež. Robert Duncan McNeill, Brian Dannelly ir kt. Vaid. Lisa...
23:30 Skyrybų vadovas draugėms (Girlfriend's Guide to Divorce). Serialas. 2014–2018 m. Aut. Marti Noxon. Rež. Robert Duncan McNeill, Brian Dannelly ir kt. Vaid. Lisa...
23:45 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2001–2002 m. N-7. 12/16 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus (subtitruota)
04:55 Kaip atsiranda daiktai 9 (How It's Made 9). Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2009–2010 m. 9/9 s. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 4/1 s.

| LNK

05:45 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (458)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (459)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (460)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (50)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (51)
10:00 Kalnietis (7)
11:00 Širdele mano (150)
12:10 Būrėja (33)
12:45 Būrėja (34)
13:20 Turtuolė varguolė (11)
14:30 Uždraustas vaisius (50)
15:30 Mano namai - mano likimas (118)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Stebuklas (12)
20:30 Turtuolė varguolė (12)
21:30 Laisvas smūgis
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo čempionatas. Prancūzija - Vokietija
00:00 Laisvas smūgis
00:30 Absoliutus blogis. Atpildas
02:20 Visi nori Nikolės
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (50)
04:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (51)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:45 Atsargiai! Merginos 4/94s.
06:15 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/2s.
06:40 Bailus voveriukas 119
07:05 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 2/225s.
07:35 Jeloustounas 1/9s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3510
09:40 Vilties spindulys 1/32s.
10:45 Vilties spindulys 1/33s.
11:50 Rojus 1/20s.
12:20 Kenoloto 535
12:22 Rojus 1/20s.
12:55 Tik tu – mano meilė 1/95s.
13:55 Tik tu – mano meilė 1/96s.
14:25 Tik tu – mano meilė 1/97s.
15:00 Simpsonai 20/10s.
15:30 Simpsonai 20/11s.
16:00 TV3 žinios 117
16:25 TV3 orai 117
16:30 TV Pagalba 15/43s.
17:20 Kenoloto 536
17:22 TV Pagalba 15/43s.
18:30 TV3 žinios 166
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 166
19:30 Jeloustounas 1/10s.
20:30 Prakeikti III 9/75s.
21:00 TV3 vakaro žinios 94
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 94
22:00 Trys dienos nužudyti
22:15 Jėga ir Kenoloto 282
22:18 Trys dienos nužudyti
00:20 Naktinė pamaina 3/8s.
01:20 Havajai 5.0 1/2s.
02:10 Makgaiveris 4/12s.
03:00 Vieniši tėvai 1/2s.
03:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 28/2806s.
03:55 Naktinė pamaina 3/8s. (kart.)
04:45 Havajai 5.0 1/2s. (kart.)
05:45 Atsargiai! Merginos 4/95s.

| BTV

06:20 CSI. Majamis (24)
07:20 Mano virtuvė geriausia (19)
08:35 Šuo (38)
09:40 Pėdsakas (9)
10:35 Iškvietimas (2)
11:35 Mentalistas (14)
12:35 CSI. Majamis (25)
13:35 Mano virtuvė geriausia (20)
14:55 Šuo (39)
16:00 Pėdsakas (10)
17:00 Info diena
18:00 Laisvas smūgis
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo čempionatas. Vengrija - Portugalija
21:00 Laisvas smūgis
21:30 Snaiperis 3
23:20 Auksas
01:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (12)
02:25 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau