| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 179 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/11 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/18 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 174 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8). Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2008–2009 m. 8/6 s.
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2011 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Siegfried...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Klanas (Clan). Kriminalinis serialas. 2012 m. Aut. Malin-Sarah Gozin. Rež. Nathalie Basteyns, Kaat Beels. Vaid. Barbara Sarafian, Kristine Van Pellicom, Ruth Becquart,...
23:50 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/11 s. (kart.
00:35 Langas į valdžią. Aktualijų programa. Ved. Meška ir Rita Miliūtė. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8). Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2008–2009 m. 8/6 s. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 180 s.

| LNK

05:30 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (371)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (372)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (373)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (191)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
10:00 Kalnietis (66)
11:00 Širdele mano (121)
12:10 Būrėja (25)
12:45 Būrėja (26)
13:20 Turtuolė varguolė (5)
14:30 Uždraustas vaisius (22)
15:30 Mano namai - mano likimas (90)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3 (128)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Tarp mūsų, mergaičių
00:20 Strėlė (6)
01:15 Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta!
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (191)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
04:30 Kalnietis (66)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

05:50 Atsargiai! Merginos 4/70s.
06:20 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/412s.
06:45 Ančiukų istorijos 2/11s.
07:10 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/122s.
07:40 Prieš srovę 19/17s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3481
09:40 Mano dukrelė 1/66s.
10:45 Mano dukrelė 1/67s.
11:50 Rytietiški saldumynai 2/15s.
12:20 Kenoloto 453
12:22 Rytietiški saldumynai 2/15s.
12:55 Parduotas gyvenimas 1337
13:25 Parduotas gyvenimas 1338
13:55 Parduotas gyvenimas 1339
14:25 Parduotas gyvenimas 1340
15:00 Simpsonai 16/14s.
15:30 Simpsonai 16/15s.
16:00 TV3 žinios 88
16:25 TV3 orai 88
16:30 TV Pagalba 15/170s.
17:20 Kenoloto 454
17:22 TV Pagalba 15/170s.
18:30 TV3 žinios 125
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 125
19:30 Gero vakaro šou 8/18s.
20:30 Prakeikti III 9/52s.
21:00 TV3 vakaro žinios 71
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 71
22:00 Maištas
22:25 Vikinglotto 18
22:30 Maištas
23:15 Jėga ir Kenoloto 241
23:18 Maištas
23:50 Naktinė pamaina 1/7s.
00:50 Kobra 11 23/11s.
01:45 X mutantai 2/5s.
02:35 Mikė 2/5s.
03:00 Mikė 2/6s.
03:25 Ką mes veikiame šešėliuose 1/3s.
03:55 Naktinė pamaina 1/7s. (kart.)
04:45 Kobra 11 23/11s. (kart.)
05:50 Atsargiai! Merginos 4/72s.

| BTV

06:25 Akloji zona (15)
07:20 Mano virtuvė geriausia (38)
08:35 Šuo (9)
09:40 Pėdsakas (80)
10:35 Iškvietimas (13)
11:35 Mentalistas (9)
12:35 CSI. Majamis (17)
13:35 Mano virtuvė geriausia (39)
14:55 Šuo (10)
16:00 Pėdsakas (81)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (10)
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Misija "Neįmanoma"
23:15 Keršto valanda. Atlygis
01:15 Didžiojo sprogimo teorija (14)
01:40 CSI. Majamis (17)
02:25 Iškvietimas (13)
03:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau