| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 178 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/10 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/17 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 173 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8). Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2008–2009 m. 8/5 s.
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2011 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Siegfried...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius (su vertimu į gestų k.)
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Atpirkimo kelias. Istorinė drama. 2017 m. Rež. Matthias Glasner. Vaid. Ronald Zehrfeld, Johanna Wokalek, Saskia Reeves, Barbara Auer, Felix Klare. Vokietija, Čekija,...
23:50 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/10 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8). Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2008–2009 m. 8/5 s. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 179 s.

| LNK

05:35 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (368)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (369)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (370)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (189)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (190)
10:00 Kalnietis (65)
11:00 Širdele mano (120)
12:10 Būrėja (23)
12:45 Būrėja (24)
13:20 Turtuolė varguolė (4)
14:30 Uždraustas vaisius (21)
15:30 Mano namai - mano likimas (89)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (127)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta!
00:30 Strėlė (5)
01:25 Vagių pasaulis
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (189)
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (190)
04:40 Kalnietis (65)
05:30 Programos pabaiga

| TV3

05:50 Atsargiai! Merginos 4/70s.
06:20 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/411s.
06:45 Ančiukų istorijos 2/10s.
07:10 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/121s.
07:40 Karštai su tv3.lt 1/33s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3480
09:40 Mano dukrelė 1/64s.
10:45 Mano dukrelė 1/65s.
11:50 Rytietiški saldumynai 2/14s.
12:20 Kenoloto 451
12:22 Rytietiški saldumynai 2/14s.
12:55 Parduotas gyvenimas 1333
13:25 Parduotas gyvenimas 1334
13:55 Parduotas gyvenimas 1335
14:25 Parduotas gyvenimas 1336
15:00 Simpsonai 16/12s.
15:30 Simpsonai 16/13s.
16:00 TV3 žinios 87
16:25 TV3 orai 87
16:30 TV Pagalba 15/169s.
17:20 Kenoloto 452
17:22 TV Pagalba 15/169s.
18:30 TV3 žinios 124
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 124
19:30 Prieš srovę 19/17s.
20:30 Prakeikti III 9/51s.
21:00 TV3 vakaro žinios 70
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 70
22:00 12 galimybių 2. Perkrauta
22:15 Jėga ir Kenoloto 240
22:18 12 galimybių 2. Perkrauta
23:50 Naktinė pamaina 1/6s.
00:50 Kobra 11 23/10s.
01:45 X mutantai 2/4s.
02:35 Mikė 2/3s.
03:05 Mikė 2/4s.
03:30 Ką mes veikiame šešėliuose 1/2s.
03:55 Naktinė pamaina 1/6s. (kart.)
04:45 Kobra 11 23/10s. (kart.)
05:50 Atsargiai! Merginos 4/70s.

| BTV

06:25 Akloji zona (14)
07:20 Mano virtuvė geriausia (37)
08:35 Šuo (8)
09:40 Pėdsakas (79)
10:35 Iškvietimas (12)
11:35 Mentalistas (8)
12:35 CSI. Majamis (16)
13:35 Mano virtuvė geriausia (38)
14:55 Šuo (9)
16:00 Pėdsakas (80)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (9)
18:30 Akloji zona (15)
19:30 FTB (14)
20:30 Kvailiai šėlsta (20)
21:00 Keršto valanda. Atlygis
22:55 Keršto valanda
00:30 Didžiojo sprogimo teorija (13)
00:55 CSI. Majamis (16)
01:50 Iškvietimas (12)
02:35 FTB (14)
03:20 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau