| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 177 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/9 s.
09:45 Kernavės archeologinė vietovė. Dokumentinis filmas. Rež. Alvydas Barysas. 2020 m.
09:50 Kuršių nerija. Dokumentinis filmas. Rež. Alvydas Barysas. 2020 m.
10:00 Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-osios metinės. Iškilmingo Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos Seimų...
11:00 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 172 s.
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
13:00 Įdomiosios pamokos. Gegužės 3 d. Konstitucija. Ved. Vidas Bareikis ir Robertas Petrauskas (su vertimu į gestų k.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8). Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2008–2009 m. 8/4 s.
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2011 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Siegfried...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Laukiniai Vakarai prie molo. Kriminalinis serialas. 2017 m. Rež. Mika Kurvinen. Vaid. Maria Ylipaa, Turkka Mastomaki, Joonas Saartamo, Saara Kotkaniemi,...
23:50 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/9 s. (kart.
00:30 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė ir Donatas Puslys. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8). Dokumentinis serialas. JAV, Kanada. 2008–2009 m. 8/4 s. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 178 s.

| LNK

06:30 Svaragini. Amžina draugystė (365)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (366)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (367)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (187)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (188)
10:00 Kalnietis (64)
11:00 Širdele mano (119)
12:10 Būrėja (21)
12:45 Būrėja (22)
13:20 Turtuolė varguolė (3)
14:30 Uždraustas vaisius (20)
15:30 Mano namai - mano likimas (88)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (126)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Vagių pasaulis
00:35 Strėlė (4)
01:30 Eilinis Džo. Kerštas
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (187)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (188)
04:45 Kalnietis (64)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

06:20 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/410s.
06:45 Ančiukų istorijos 2/9s.
07:10 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/120s.
07:40 Svajonių sodai 35 (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3479
09:40 Mano dukrelė 1/62s.
10:45 Mano dukrelė 1/63s.
11:50 Rytietiški saldumynai 2/13s.
12:20 Kenoloto 449
12:22 Rytietiški saldumynai 2/13s.
12:55 Parduotas gyvenimas 1329
13:25 Parduotas gyvenimas 1330
13:55 Parduotas gyvenimas 1331
14:25 Parduotas gyvenimas 1332
15:00 Simpsonai 16/10s.
15:30 Simpsonai 16/11s.
16:00 TV3 žinios 86
16:25 TV3 orai 86
16:30 TV Pagalba 15/168s.
17:20 Kenoloto 450
17:22 TV Pagalba 15/168s.
18:30 TV3 žinios 123
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 123
19:30 Karštai su tv3.lt 1/33s.
20:30 Prakeikti III 9/50s.
21:00 TV3 vakaro žinios 69
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 69
22:00 Pagrobimas
22:15 Jėga ir Kenoloto 239
22:18 Pagrobimas
23:50 Naktinė pamaina 1/5s.
00:50 Kobra 11 23/9s.
01:45 X mutantai 2/3s.
02:35 Mikė 2/1s.
03:00 Mikė 2/2s.
03:30 Ką mes veikiame šešėliuose 1/1s.
04:00 Naktinė pamaina 1/5s. (kart.)
04:50 Kobra 11 23/9s. (kart.)
05:50 Atsargiai! Merginos 4/70s.

| BTV

06:25 Akloji zona (13)
07:20 Mano virtuvė geriausia (36)
08:35 Šuo (7)
09:40 Pėdsakas (78)
10:35 Iškvietimas (11)
11:35 Mentalistas (7)
12:35 CSI. Majamis (15)
13:35 Mano virtuvė geriausia (37)
14:55 Šuo (8)
16:00 Pėdsakas (79)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (8)
18:30 Akloji zona (14)
19:30 FTB (13)
20:30 Kvailiai šėlsta (19)
21:00 Keršto valanda
22:35 Mirtinas ginklas (9)
23:35 Legendų biuras (3)
00:50 Gyvi numirėliai (16)
01:45 CSI. Majamis (15)
02:30 Iškvietimas (11)
03:10 FTB (13)
03:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau