| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 165 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/1 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/9 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 164 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2018 m. 4/22 d.
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2010 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Siegfried...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Klanas (Clan). Kriminalinis serialas. 2012 m. Aut. Malin-Sarah Gozin. Rež. Nathalie Basteyns, Kaat Beels. Vaid. Barbara Sarafian, Kristine Van Pellicom, Ruth Becquart,...
23:50 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 2000–2001 m. N-7. 11/1 s. (kart.
00:35 Langas į valdžią. Aktualijų programa. Ved. Meška ir Rita Miliūtė. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2018 m. 4/22 d. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 166 s.

| LNK

05:05 Kalnietis (55)
05:55 Programos pabaiga
06:25 Svaragini. Amžina draugystė (341)
06:55 Svaragini. Amžina draugystė (342)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (343)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (171)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (172)
10:00 Kalnietis (56)
11:00 Širdele mano (108)
12:10 Širdele mano (109)
13:20 Turtuolė varguolė (15)
14:30 Uždraustas vaisius (12)
15:30 Mano namai - mano likimas (80)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3 (120)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Devyni jardai
00:35 Strėlė (21)
01:30 Piktas vairuotojas
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (171)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (172)
04:45 Kalnietis (56)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:50 Atsargiai! Merginos 4/63s.
06:20 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/402s.
06:45 Ančiukų istorijos 2/1s.
07:10 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/112s.
07:40 Prieš srovę 19/15s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3471
09:40 Mano dukrelė 1/46s.
10:45 Mano dukrelė 1/47s.
11:50 Rytietiški saldumynai 2/5s.
12:20 Kenoloto 425
12:22 Rytietiški saldumynai 2/5s.
12:55 Parduotas gyvenimas 1297
13:25 Parduotas gyvenimas 1298
13:55 Parduotas gyvenimas 1299
14:25 Parduotas gyvenimas 1300
15:00 Simpsonai 15/16s.
15:30 Simpsonai 15/17s.
16:00 TV3 žinios 78
16:25 TV3 orai 78
16:30 TV Pagalba 15/160s.
17:20 Kenoloto 426
17:22 TV Pagalba 15/160s.
18:30 TV3 žinios 111
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 111
19:30 Gero vakaro šou 8/16s.
20:30 Prakeikti III 9/44s.
21:00 TV3 vakaro žinios 63
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 63
22:00 Pirmas nužudymas
22:25 Vikinglotto 16
22:30 Pirmas nužudymas
23:15 Jėga ir Kenoloto 227
23:18 Pirmas nužudymas
00:05 Skubi pagalba 2/18s.
01:05 Kobra 11 23/3s.
02:00 X mutantai 1/10s.
02:55 Mažieji genijai 1/4s.
03:20 Skubi pagalba 2/18s. (kart.)
04:15 Kobra 11 23/3s. (kart.)
05:50 Atsargiai! Merginos 4/64s.

| BTV

06:25 Akloji zona (7)
07:20 Mano virtuvė geriausia (28)
08:35 Šuo (19)
09:40 Pėdsakas (70)
10:35 Iškvietimas (3)
11:35 Mentalistas (69)
12:35 CSI. Majamis (7)
13:35 Mano virtuvė geriausia (29)
14:55 Šuo (20)
16:00 Pėdsakas (71)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (70)
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Kita miesto pusė
22:45 Griaustinio dienos
00:55 Didžiojo sprogimo teorija (6)
01:20 CSI. Majamis (7)
02:10 Iškvietimas (3)
03:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau