| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 164 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/24 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/8 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 163 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2018 m. 4/21 d.
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2010 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Siegfried...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Slėpynės (Hide and Seek). Detektyvinis serialas. 2019 m. Rež. Iryna Hromozda. Vaid. Julija Abdel-Fattah, Piotr Rykov, Viačeslav Dovženko, Oleksandr Kobzar....
23:50 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/24 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2018 m. 4/21 d. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 165 s.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (338)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (339)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (340)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (169)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (170)
10:00 Kalnietis (55)
11:00 Širdele mano (106)
12:10 Širdele mano (107)
13:20 Turtuolė varguolė (14)
14:30 Uždraustas vaisius (11)
15:30 Mano namai - mano likimas (79)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (119)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Piktas vairuotojas
00:35 Strėlė (20)
01:30 Sąskaitininkas
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (169)
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (170)
05:05 Kalnietis (55)
05:55 Programos pabaiga

| TV3

05:50 Atsargiai! Merginos 4/62s.
06:20 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/401s.
06:45 Elena iš Avaloro 1/26s.
07:10 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/111s.
07:40 Karštai su tv3.lt 1/31s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3470
09:40 Mano dukrelė 1/44s.
10:45 Mano dukrelė 1/45s.
11:50 Rytietiški saldumynai 2/4s.
12:20 Kenoloto 423
12:22 Rytietiški saldumynai 2/4s.
12:55 Parduotas gyvenimas 1293
13:25 Parduotas gyvenimas 1294
13:55 Parduotas gyvenimas 1295
14:25 Parduotas gyvenimas 1296
15:00 Simpsonai 15/14s.
15:30 Simpsonai 15/15s.
16:00 TV3 žinios 77
16:25 TV3 orai 77
16:30 TV Pagalba 15/159s.
17:20 Kenoloto 424
17:22 TV Pagalba 15/159s.
18:30 TV3 žinios 110
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 110
19:30 Prieš srovę 19/15s.
20:30 Prakeikti III 9/43s.
21:00 TV3 vakaro žinios 62
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 62
22:00 Komando
22:15 Jėga ir Kenoloto 226
22:18 Komando
23:50 Skubi pagalba 2/17s.
00:50 Kobra 11 23/2s.
01:50 X mutantai 1/9s.
02:40 Mažieji genijai 1/3s.
03:10 Skubi pagalba 2/17s. (kart.)
04:00 Kobra 11 23/2s. (kart.)
05:50 Atsargiai! Merginos 4/63s.

| BTV

06:25 Akloji zona (6)
07:20 Mano virtuvė geriausia (27)
08:35 Šuo (18)
09:40 Pėdsakas (69)
10:35 PREMJERA Iškvietimas (2)
11:35 Mentalistas (68)
12:35 CSI. Majamis (6)
13:35 Mano virtuvė geriausia (28)
14:55 Šuo (19)
16:00 Pėdsakas (70)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (69)
18:30 Akloji zona (7)
19:30 FTB (8)
20:30 Kvailiai šėlsta (14)
21:00 Griaustinio dienos
23:10 Apalūza
01:25 Didžiojo sprogimo teorija (5)
01:50 CSI. Majamis (6)
02:35 Iškvietimas (2)
03:20 FTB (8)
04:05 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau