| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 158 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/20 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2015–2016 m. N-7. 41/4 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 159 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2018 m. 4/17 d.
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2010 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt. Vaid. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Siegfried...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Klanas (Clan). Kriminalinis serialas. 2012 m. Aut. Malin-Sarah Gozin. Rež. Nathalie Basteyns, Kaat Beels. Vaid. Barbara Sarafian, Kristine Van Pellicom, Ruth Becquart,...
23:50 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/20 s. (kart.
00:35 Langas į valdžią. Aktualijų programa. Ved. Meška ir Rita Miliūtė. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2018 m. 4/17 d. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 159 s.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (326)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (327)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (328)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (161)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (162)
10:00 Kalnietis (51)
11:00 Širdele mano (98)
12:10 Širdele mano (99)
13:20 Turtuolė varguolė (10)
14:30 Uždraustas vaisius (7)
15:30 Mano namai - mano likimas (75)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3 (116)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Melo pinklės
01:00 Strėlė (17)
01:55 Privatus detektyvas Nikis Larsonas
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (161)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (162)
04:55 Kalnietis (51)
05:45 Programos pabaiga

| TV3

05:50 Atsargiai! Merginos 4/59s.
06:20 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/19s.
06:35 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/20s.
06:45 Elena iš Avaloro 1/22s.
07:10 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/107s.
07:40 Prieš srovę 19/14s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3466
09:40 Mano dukrelė 1/36s.
10:45 Mano dukrelė 1/37s.
11:50 Rytietiški saldumynai 1/24s.
12:20 Kenoloto 411
12:22 Rytietiški saldumynai 1/24s.
12:55 Parduotas gyvenimas 1283
13:25 Parduotas gyvenimas 1284
13:55 Parduotas gyvenimas 1285
14:25 Parduotas gyvenimas 1286
15:00 Simpsonai 15/5s.
15:30 Simpsonai 15/6s.
16:00 TV3 žinios 73
16:25 TV3 orai 73
16:30 TV Pagalba 15/155s.
17:20 Kenoloto 412
17:22 TV Pagalba 15/155s.
18:30 TV3 žinios 104
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 104
19:30 Gero vakaro šou 8/15s.
20:30 Prakeikti III 9/40s.
21:00 TV3 vakaro žinios 59
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 59
22:00 Jei pasilikčiau
22:25 Vikinglotto 15
22:30 Jei pasilikčiau
23:15 Jėga ir Kenoloto 220
23:18 Jei pasilikčiau
00:10 Skubi pagalba 2/14s.
01:10 Einšteinas 3/311s.
02:05 X mutantai 1/6s.
03:00 Vieniši tėvai 1/23s.
03:25 Skubi pagalba 2/14s. (kart.)
04:15 Einšteinas 3/311s. (kart.)
05:50 Atsargiai! Merginos 4/60s.

| BTV

06:25 Akloji zona (2)
07:20 Mano virtuvė geriausia (23)
08:35 Šuo (14)
09:40 Pėdsakas (65)
10:35 Mentalistas (64)
11:35 FTB (4)
12:35 CSI. Majamis (2)
13:35 Mano virtuvė geriausia (24)
14:55 Šuo (15)
16:00 Pėdsakas (66)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (65)
18:30 Akloji zona (3)
19:30 FTB (5)
20:30 Kvailiai šėlsta (11)
21:00 Mirties kelias
22:50 Kitos 48 valandos
00:45 Didžiojo sprogimo teorija (2)
01:10 CSI. Majamis (2)
01:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau