| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 151 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/15 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/22 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 154 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction? ). Dokumentinis serialas. JAV. 2018 m. 4/12 d.
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2010 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Klanas (Clan). Kriminalinis serialas. 2012 m. Aut. Malin-Sarah Gozin. Rež. Nathalie Basteyns, Kaat Beels. Vaid. Barbara Sarafian, Kristine Van Pellicom, Ruth Becquart,...
00:00 Įstatymas ir tvarka (Law and Order). Kriminalinis serialas. JAV. 1999–2000 m. N-7. 10/15 s. (kart.
00:45 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction? ). Dokumentinis serialas. JAV. 2018 m. 4/12 d. (kart.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 152 s.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (311)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (312)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (313)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (151)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (152)
10:00 Kalnietis (46)
11:00 Širdele mano (88)
12:10 Širdele mano (89)
13:20 Turtuolė varguolė (5)
14:30 PREMJERA Uždraustas vaisius (2)
15:30 Mano namai - mano likimas (70)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3 (112)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Ieškomiausias žmogus
00:55 Strėlė (13)
01:50 Prezidento apiplėšimas
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (151)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (152)
04:50 Kalnietis (46)
05:40 Programos pabaiga

| TV3

05:50 Atsargiai! Merginos 3/55s.
06:20 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/9s.
06:35 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/10s.
06:45 Elena iš Avaloro 1/17s.
07:10 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/102s.
07:40 Prieš srovę 19/13s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3461
09:40 Mano dukrelė 1/26s.
10:45 Mano dukrelė 1/27s.
11:50 Rytietiški saldumynai 1/19s.
12:20 Kenoloto 397
12:22 Rytietiški saldumynai 1/19s.
12:55 Parduotas gyvenimas 1263
13:25 Parduotas gyvenimas 1264
13:55 Parduotas gyvenimas 1265
14:25 Parduotas gyvenimas 1266
15:00 Simpsonai 14/17s.
15:30 Simpsonai 14/18s.
16:00 TV3 žinios 68
16:25 TV3 orai 68
16:30 TV Pagalba 15/150s.
17:20 Kenoloto 398
17:22 TV Pagalba 15/150s.
18:30 TV3 žinios 97
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 97
19:30 Gero vakaro šou 8/14s.
20:30 Prakeikti III 9/36s.
21:00 TV3 vakaro žinios 55
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 55
22:00 Operacija Salazaras
22:25 Vikinglotto 14
22:30 Operacija Salazaras
23:15 Jėga ir Kenoloto 213
23:18 Operacija Salazaras
00:05 Skubi pagalba 2/10s.
01:05 Einšteinas 3/307s.
02:00 X mutantai 1/2s.
02:55 Vieniši tėvai 1/19s.
03:20 Skubi pagalba 2/10s. (kart.)
04:10 Einšteinas 3/307s. (kart.)
05:50 Atsargiai! Merginos 3/56s.

| BTV

06:25 Greitojo reagavimo būrys (20)
07:20 Mano virtuvė geriausia (18)
08:35 Šuo (9)
09:40 Pėdsakas (60)
10:35 Mentalistas (59)
11:40 Atsarginis prezidentas (22)
12:35 CSI. Majamis (21)
13:35 Mano virtuvė geriausia (19)
14:55 Šuo (10)
16:00 Pėdsakas (61)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (60)
18:30 Greitojo reagavimo būrys (21)
19:30 PREMJERA FTB (1)
20:30 Kvailiai šėlsta (7)
21:00 Matrica. Perkrauta
23:45 Matrica
02:15 Didžiojo sprogimo teorija (22)
02:40 CSI. Majamis (21)
03:25 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau