| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 123 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2020 m. Austrija. N-7. 19/11 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2014–2015 m. N-7. 40/5 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 136 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?). Dokumentinis serialas. JAV. 2017 m. 3/14 d. Gatvės maistas (Street Foods
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2008 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Belgravija (Belgravia). Istorinis romantinis serialas. 2020 m. Rež. John Alexander. Vaid. Philip Glenister, Tamsin Greig, Harriet Walter, Tom Wilkinson,...
23:50 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2020 m. Austrija. N-7. 19/11 s. (kart.
00:35 Langas į valdžią. Aktualijų programa. Ved. Meška ir Rita Miliūtė. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction?)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:00 Svaragini. Amžina draugystė (261)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (262)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (115)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (116)
10:00 Kalnietis (28)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (74)
12:45 Būrėja (113)
13:20 Turtuolė varguolė (7)
14:20 Širdele mano (69)
15:30 Mano namai - mano likimas (52)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3 (98)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pabėgimo planas
00:45 Mokytojas
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (115)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (116)
04:55 Kalnietis (28)
05:45 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Atsargiai! Merginos 3/37s.
05:55 Atsargiai! Merginos 3/38s.
06:25 Keršytojų komanda 1/34s.
06:55 Žuvėliokai 3/58s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/266s.
07:55 Prieš srovę 19/9s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3443
10:00 Sužeisti paukščiai 2/69s.
11:00 Sužeisti paukščiai 2/70s.
12:00 Rytietiški saldumynai 1/1s.
12:20 Kenoloto 341
12:22 Rytietiški saldumynai 1/1s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1193
13:50 Parduotas gyvenimas 1194
14:25 Parduotas gyvenimas 1195
15:00 Simpsonai 31/3s.
15:30 Simpsonai 31/4s.
16:00 TV3 žinios 48
16:25 TV3 orai 48
16:30 TV Pagalba 15/132s.
17:20 Kenoloto 342
17:22 TV Pagalba 15/132s.
18:30 TV3 žinios 69
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 69
19:30 Gero vakaro šou 8/10s.
20:30 Prakeikti III 9/22s.
21:00 TV3 vakaro žinios 39
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 39
22:00 Žvaigždžių karai. Galia nubunda
22:25 Vikinglotto 10
22:30 Žvaigždžių karai. Galia nubunda
23:15 Jėga ir Kenoloto 185
23:18 Žvaigždžių karai. Galia nubunda
00:55 Einšteinas 2/1s.
01:50 Majų baikerių klubas 1/6s.
02:50 Vieniši tėvai 1/1s.
03:15 Vieniši tėvai 1/2s.
03:40 Majų baikerių klubas 1/5s.
04:50 Einšteinas 2/1s.
05:40 Atsargiai! Merginos 3/39s.

| BTV

06:25 Pragaro virtuvė (21)
07:30 Mano virtuvė geriausia (48)
09:40 Paskutinis faras (36)
10:35 Mentalistas (41)
11:35 Pragaro virtuvė (22)
12:35 CSI. Majamis (3)
13:35 Mano virtuvė geriausia (1)
14:55 Tiltas (12)
16:00 Paskutinis faras (37)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (42)
18:30 Greitojo reagavimo būrys (3)
19:30 Atsarginis prezidentas (9)
20:30 Kvailiai šėlsta (13)
21:00 Keršto valanda. Teisingumas
22:55 Hadsono vanagas
01:00 Didžiojo sprogimo teorija (6)
01:25 CSI. Majamis (3)
02:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau