| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 109 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2020 m. Austrija. N-7. 19/1 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113 ). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2013–2014 m. N-7. 39/19 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 126 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction? ). Dokumentinis serialas. JAV. 2017 m. 3/4 d. Kilmės istorijos (Bloodlines
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2008 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Belgravija (Belgravia). Istorinis romantinis serialas. 2020 m. Rež. John Alexander. Vaid. Philip Glenister, Tamsin Greig, Harriet Walter, Tom Wilkinson,...
23:45 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2020 m. Austrija. N-7. 19/1 s. (kart.
00:30 Langas į valdžią. Aktualijų programa. Ved. Meška ir Rita Miliūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction? ). Dokumentinis serialas. JAV. 2017 m. 3/4 d. Kilmės istorijos (Bloodlines
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 110 s.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (233)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (234)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (235)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (95)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (96)
10:00 Kalnietis (18)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (64)
12:45 Būrėja (104)
13:20 Turtuolė varguolė (17)
14:20 Širdele mano (59)
15:30 Mano namai - mano likimas (42)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3 (90)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Rydiko kronikos. Sugrįžimas
00:55 Narkotikų prekeiviai. Meksika (4)
02:00 Sibiras
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (95)
04:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (96)
05:10 Programos pabaiga

| TV3

05:55 Atsargiai! Merginos 2/28s.
06:25 Magiškoji komanda 1/18s.
06:55 Žuvėliokai 3/48s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/250s.
07:55 Prieš srovę 19/7s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3433
10:00 Sužeisti paukščiai 2/49s.
11:00 Sužeisti paukščiai 2/50s.
12:00 Lialios sugrįžimas 1/26s.
12:20 Kenoloto 313
12:22 Lialios sugrįžimas 1/26s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1154
13:30 Parduotas gyvenimas 1155
14:00 Parduotas gyvenimas 1156
14:30 Parduotas gyvenimas 1157
15:00 Simpsonai 13/5s.
15:30 Simpsonai 13/6s.
16:00 TV3 žinios 38
16:25 TV3 orai 38
16:30 TV Pagalba 15/122s.
17:20 Kenoloto 314
17:22 TV Pagalba 15/122s.
18:30 TV3 žinios 55
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 55
19:30 Gero vakaro šou 8/8s.
20:30 Prakeikti III 9/14s.
21:00 TV3 vakaro žinios 31
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 31
22:00 Dešimt jardų
22:25 Vikinglotto 8
22:30 Dešimt jardų
23:15 Jėga ir Kenoloto 171
23:18 Dešimt jardų
00:10 Rezidentas 2/22s.
01:10 Einšteinas 1/3s.
02:05 Bibliotekininkai 4/10s.
02:55 Vaiduoklių ieškotojai 1/10s.
03:20 Rezidentas 2/22s. (kart.)
04:10 Einšteinas 1/3s. (kart.)
05:05 Vaiduoklių ieškotojai 1/9s. (kart.)
05:55 Atsargiai! Merginos 2/29s.

| BTV

06:25 Greitojo reagavimo būrys (15)
07:20 Mano virtuvė geriausia (38)
08:35 Tiltas (2)
09:40 Paskutinis faras (26)
10:35 Mentalistas (31)
11:35 Atsarginis prezidentas (1)
12:35 CSI. Majamis (18)
13:35 Mano virtuvė geriausia (39)
14:50 Tiltas (3)
16:00 Paskutinis faras (27)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (32)
18:30 Greitojo reagavimo būrys (16)
19:30 Atsarginis prezidentas (2)
20:30 Kvailiai šėlsta (6)
21:00 Snaiperis. Atgimimas
22:55 Saugotojas
00:50 Iš visų jėgų (21)
01:15 Iš visų jėgų (22)
01:40 CSI. Majamis (18)
02:25 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau