| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 108 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2019 m. Austrija. N-7. 18/13 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113 ). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2013–2014 m. N-7. 39/18 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 125 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction? ). Dokumentinis serialas. JAV. 2017 m. 3/3 d. Gastronominės katastrofos (Disastrous Dishes
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2008 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Laukinis rajonas (Wild District). TV serialas. 2018 m. Aut. Cristian Conti. Rež. Carlos Moreno, Javier Fuentes-León, Andres Beltran. Vaid. Cristina Umana,...
23:50 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2019 m. Austrija. N-7. 18/13 s. (kart.
00:35 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? (Food: Fact or Fiction? ). Dokumentinis serialas. JAV. 2017 m. 3/3 d. Gastronominės katastrofos (Disastrous Dishes
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 109 s.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:25 Svaragini. Amžina draugystė (230)
06:55 Svaragini. Amžina draugystė (231)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (232)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (93)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (94)
10:00 Kalnietis (17)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (63)
12:45 Būrėja (103)
13:20 Turtuolė varguolė (16)
14:20 Širdele mano (58)
15:30 Mano namai - mano likimas (41)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (89)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Sibiras
00:40 Narkotikų prekeiviai. Meksika (3)
02:00 2:22
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (93)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (94)
05:00 Kalnietis (17)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Vaiduoklių ieškotojai 1/7s. (kart.)
05:40 Atsargiai! Merginos 2/27s.
06:25 Magiškoji komanda 1/17s.
06:55 Žuvėliokai 3/47s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/249s.
07:55 Pasaulis pagal moteris 10/8s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3432
10:00 Sužeisti paukščiai 2/47s.
11:00 Sužeisti paukščiai 2/48s.
12:00 Lialios sugrįžimas 1/25s.
12:20 Kenoloto 311
12:22 Lialios sugrįžimas 1/25s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1150
13:30 Parduotas gyvenimas 1151
14:00 Parduotas gyvenimas 1152
14:30 Parduotas gyvenimas 1153
15:00 Simpsonai 13/3s.
15:30 Simpsonai 13/4s.
16:00 TV3 žinios 37
16:25 TV3 orai 37
16:30 TV Pagalba 15/121s.
17:20 Kenoloto 312
17:22 TV Pagalba 15/121s.
18:30 TV3 žinios 54
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 54
19:30 Prieš srovę 19/7s.
20:30 Prakeikti III 9/13s.
21:00 TV3 vakaro žinios 30
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 30
22:00 Titanas
22:15 Jėga ir Kenoloto 170
22:18 Titanas
00:05 Rezidentas 2/21s.
01:05 Einšteinas 1/2s.
02:00 Bibliotekininkai 4/9s.
02:50 Vaiduoklių ieškotojai 1/9s.
03:15 Rezidentas 2/21s. (kart.)
04:05 Einšteinas 1/2s. (kart.)
05:00 Vaiduoklių ieškotojai 1/8s. (kart.)
05:55 Atsargiai! Merginos 2/28s.

| BTV

06:25 Greitojo reagavimo būrys (14)
07:20 Mano virtuvė geriausia (37)
08:35 Tiltas (1)
09:40 Paskutinis faras (25)
10:35 Mentalistas (30)
11:35 Atsarginis prezidentas (21)
12:35 CSI. Majamis (17)
13:35 Mano virtuvė geriausia (38)
14:50 Tiltas (2)
16:00 Paskutinis faras (26)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (31)
18:30 Greitojo reagavimo būrys (15)
19:30 Atsarginis prezidentas (1)
20:30 Kvailiai šėlsta (5)
21:00 Saugotojas
22:55 Paskutinė s...
00:50 Iš visų jėgų (19)
01:15 Iš visų jėgų (20)
01:40 CSI. Majamis (17)
02:25 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau