| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 74 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2018 m. Austrija. N-7. 17/4 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2013 m. N-7. 38/18 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 102 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2008 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Speciali laida. JAV prezidento inauguracija. Tiesioginė transliacija
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė (L'amica geniale). Draminis serialas. 2020 m. Vaid. Margherita Mazzucco, Elisa Del Genio.
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2018 m. Austrija. N-7. 17/4 s. (kart.
00:45 Laisvė ir kūryba. 30 nepriklausomybės metų. Drama.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 75 s.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (163)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (164)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (165)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (47)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (48)
10:00 Kalnietis (7)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (40)
12:45 Būrėja (81)
13:20 Turtuolė varguolė (13)
14:20 Širdele mano (35)
15:30 Mano namai – mano likimas (18)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (71)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Čapis
00:50 Narkotikų prekeiviai (9)
02:00 Druska
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (47)
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (48)
05:10 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/3s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/4s.
06:55 Ilgo plauko istorija 2/5s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/188s.
07:55 Prieš srovę 19/3s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3409
10:00 Sužeisti paukščiai 2/1s.
11:00 Sužeisti paukščiai 2/2s.
12:00 Lialios sugrįžimas 1/2s.
12:20 Kenoloto 243
12:22 Lialios sugrįžimas 1/2s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1059
13:30 Parduotas gyvenimas 1060
14:00 Parduotas gyvenimas 1061
14:30 Parduotas gyvenimas 1062
15:00 Simpsonai 20/21s.
15:30 Simpsonai 11/1s.
16:00 TV3 žinios 13
16:25 TV3 orai 13
16:30 TV Pagalba 15/98s.
17:20 Kenoloto 244
17:22 TV Pagalba 15/98s.
18:30 TV3 žinios 20
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 20
19:30 Gero vakaro šou 8/3s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/80s.
21:00 TV3 vakaro žinios 11
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 11
22:00 Ledas 1/2s.
22:25 Vikinglotto 3
22:30 Ledas 1/2s.
23:15 Jėga ir Kenoloto 136
23:18 Ledas 1/2s.
00:05 Rezidentas 2/4s.
01:05 Rouzvudas 2/5s.
01:55 Tironas 3/1s.
02:55 Moderni šeima 4/415s.
03:20 Rezidentas 2/4s. (kart.)
04:10 Rouzvudas 2/5s. (kart.)
05:00 Atsargiai! Merginos 1/9s.

| BTV

06:35 Strėlė (17)
07:35 Mano virtuvė geriausia (14)
08:45 Stoties policija (12)
09:45 Paskutinis faras (2)
10:40 Mentalistas (7)
11:40 Atsarginis prezidentas (6)
12:40 CSI. Majamis (19)
13:40 Mano virtuvė geriausia (15)
14:55 Stoties policija (13)
16:00 Paskutinis faras (3)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (8)
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Keršto kraujas
22:40 Pasmerktieji 2
00:25 Didžiojo sprogimo teorija (5)
00:50 Didžiojo sprogimo teorija (6)
01:10 CSI. Majamis (19)
01:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau