| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 73 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2018 m. Austrija. N-7. 17/3 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2013 m. N-7. 38/17 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 101 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Kalnų daktaras (Der Bergdoktor). Draminis serialas. 2008 m. Rež. Oliver Muth, Nikolai Mullerschon ir kt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Laukinis rajonas (Wild District). TV serialas. 2018 m. Aut. Cristian Conti. Rež. Carlos Moreno, Javier Fuentes-León, Andres Beltran. Vaid. Cristina Umana,...
23:45 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2018 m. Austrija. N-7. 17/3 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 74 s.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (160)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (161)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (162)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (45)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (46)
10:00 Kalnietis (6)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (39)
12:45 Būrėja (80)
13:20 Turtuolė varguolė (12)
14:20 Širdele mano (34)
15:30 Mano namai – mano likimas (17)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (70)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Druska
00:30 Narkotikų prekeiviai (8)
01:35 Didysis meistras
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (45)
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (46)
05:00 Kalnietis (6)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/1s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 2/2s.
06:55 Ilgo plauko istorija 2/4s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/186s.
07:55 Karštai su tv3.lt 1/20s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3408
10:00 Sužeisti paukščiai 1/121s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/122s.
12:00 Lialios sugrįžimas 1/1s.
12:20 Kenoloto 241
12:22 Lialios sugrįžimas 1/1s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1056
13:50 Parduotas gyvenimas 1057
14:20 Parduotas gyvenimas 1058
15:00 Simpsonai 20/19s.
15:30 Simpsonai 20/20s.
16:00 TV3 žinios 12
16:25 TV3 orai 12
16:30 TV Pagalba 15/97s.
17:20 Kenoloto 242
17:22 TV Pagalba 15/97s.
18:30 TV3 žinios 19
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 19
19:30 Prieš srovę 19/3s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/79s.
21:00 TV3 vakaro žinios 10
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 10
22:00 Ledas 1/1s.
22:15 Jėga ir Kenoloto 135
22:18 Ledas 1/1s.
00:00 Rezidentas 2/3s.
01:00 Rouzvudas 2/4s.
01:50 24 valandos. Palikimas 1/12s.
02:40 Moderni šeima 4/414s.
03:05 Rezidentas 2/3s. (kart.)
04:00 Rouzvudas 2/4s. (kart.)
04:50 Atsargiai! Merginos 1/8s.

| BTV

06:35 Strėlė (16)
07:35 Mano virtuvė geriausia (13)
08:45 Stoties policija (11)
09:45 Paskutinis faras (1)
10:40 Mentalistas (6)
11:40 Atsarginis prezidentas (5)
12:40 CSI. Majamis (18)
13:40 Mano virtuvė geriausia (14)
14:55 Stoties policija (12)
16:00 Paskutinis faras (2)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (7)
18:30 Strėlė (17)
19:30 Atsarginis prezidentas (6)
20:30 Varom! (5)
21:00 Pasmerktieji 2
22:45 Naktinis reisas
00:25 Didžiojo sprogimo teorija (3)
00:50 Didžiojo sprogimo teorija (4)
01:10 CSI. Majamis (18)
01:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau