| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 68 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2017 m. Austrija. N-7. 16/13 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2013 m. N-7. 38/14 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 98 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
13:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2020 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Pra)rasta karta. Dokumentinių programų ciklas. Ved. Rūta Sinkevičienė. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos istorija. Atkuriamoji dokumentika. N-14.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kai nusėda dulkės (Nar stovet har lagt sig). Serialas. 2020 m. Aut. Dorte Warnoe Hogh, Ida Maria Ryden. Vaid. Karen-Lise Mynster, Jacob Lohmann, Julie Agnete...
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2017 m. Austrija. N-7. 16/13 s. (kart.
00:45 Laisvė ir kūryba. 30 nepriklausomybės metų. Vizualieji menai.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta. Dokumentinių programų ciklas. Ved. Rūta Sinkevičienė. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 69 s.

| LNK

05:05 Kalnietis (2)
05:55 Programos pabaiga
06:20 Svaragini. Amžina draugystė (147)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (148)
07:20 Svaragini. Amžina draugystė (153)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (39)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (40)
10:00 Kalnietis (3)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (36)
12:45 Būrėja (77)
13:20 Turtuolė varguolė (9)
14:20 Širdele mano (31)
15:30 Mano namai – mano likimas (14)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:15 Dakaras 2021
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (68)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Išvadavimo planas
00:15 Narkotikų prekeiviai (6)
01:20 Aš esu legenda
02:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (39)
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (40)
04:20 Alchemija. VDU karta
04:50 RETROSPEKTYVA
05:20 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Atsargiai! Merginos 1/5s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/13s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/14s.
06:55 Ilgo plauko istorija 2/1s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/183s.
07:55 Gero vakaro šou 8/2s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3405
10:00 Sužeisti paukščiai 1/115s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/116s.
12:00 Gražuolė Lialia 1/28s.
12:20 Kenoloto 231
12:22 Gražuolė Lialia 1/28s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1048
13:50 Parduotas gyvenimas 1049
14:25 Parduotas gyvenimas 1050
15:00 Simpsonai 20/12s.
15:30 Simpsonai 20/13s.
16:00 TV3 žinios 9
16:25 TV3 orai 9
16:30 TV Pagalba 15/94s.
17:20 Kenoloto 232
17:22 TV Pagalba 15/94s.
18:30 TV3 žinios 14
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 14
19:30 Farai 14/18s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/77s.
21:00 TV3 vakaro žinios 8
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 8
22:00 Įstatymus gerbiantis pilietis
22:15 Jėga ir Kenoloto 130
22:18 Įstatymus gerbiantis pilietis
00:10 Rezidentas 2/1s.
01:10 Rouzvudas 2/2s.
02:00 24 valandos. Palikimas 1/10s.
02:55 Moderni šeima 4/412s.
03:20 Rezidentas 2/1s. (kart.)
04:10 Rouzvudas 2/2s. (kart.)
05:05 Atsargiai! Merginos 1/6s.

| BTV

06:35 Strėlė (13)
07:35 Mano virtuvė geriausia (10)
08:45 Stoties policija (8)
09:45 Pėdsakas (56)
10:40 Mentalistas (3)
11:40 Atsarginis prezidentas (3)
12:40 CSI. Majamis (15)
13:40 Mano virtuvė geriausia (11)
14:55 Stoties policija (9)
16:00 Pėdsakas (57)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (4)
18:30 Strėlė (14)
19:30 PREMJERA Atsarginis prezidentas (4)
20:30 Dakaras 2021 (13)
21:30 Niekada nepasiduok
23:45 Los Andželo katastrofa
01:25 Fortitudas (3)
02:15 Fortitudas (4)
03:05 CSI. Majamis (15)
03:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau