| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 67 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
09:55 Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje
10:00 Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 30-mečio minėjimas LR Seime ir Laisvės premijos įteikimas. Vaizdo įrašo transliacija iš Lietuvos Respublikos Seimo (su vertimu...
11:00 Gražiausios poetų dainos
12:15 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:45 Dainuoju Lietuvą
13:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Dainuoju Lietuvą
18:45 Diena po rytojaus. Dokumentinis filmas. Rež. Rimas Bružas. 2015 m.
19:30 Kartu iki pergalės. Paramos Ukrainai ir Baltarusijai koncertas. Tiesioginė transliacija.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
20:57 Kartu iki pergalės. Paramos Ukrainai ir Baltarusijai koncertas. Tiesioginė transliacija (tęsinys)
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė (L'amica geniale). Draminis serialas. 2020 m. Vaid. Margherita Mazzucco, Elisa Del Genio.
00:05 Neužmiršti. Dokumentinis filmas. Aut
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Neužmiršti. Dokumentinis filmas. Aut
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Neužmiršti. Dokumentinis filmas. Aut
03:00 Panorama (kart.)
03:22 Sportas. Orai (kart.)
03:30 Pasivaikščiojimai. Ved. Rytis Zemkauskas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 68 s.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (145)
07:05 Svaragini. Amžina draugystė (146)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (37)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (38)
10:00 Kalnietis (2)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (35)
12:45 Būrėja (76)
13:20 Turtuolė varguolė (8)
14:20 Širdele mano (30)
15:30 Mano namai – mano likimas (13)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:15 Dakaras 2021
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (67)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Aš esu legenda
00:25 Narkotikų prekeiviai (5)
01:25 Amerikiečių snaiperis
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (37)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (38)
05:05 Kalnietis (2)
05:55 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Atsargiai! Merginos 1/4s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/11s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/12s.
06:55 Ilgo plauko istorija 1/25s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/189s.
07:55 Prieš srovę 19/2s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3404
10:00 Sužeisti paukščiai 1/113s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/114s.
12:00 Gražuolė Lialia 1/27s.
12:20 Kenoloto 229
12:22 Gražuolė Lialia 1/27s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1045
13:30 Parduotas gyvenimas 1046
14:20 Parduotas gyvenimas 1047
15:00 Simpsonai 20/10s.
15:30 Simpsonai 20/11s.
16:00 TV3 žinios 8
16:25 TV3 orai 8
16:30 TV Pagalba 15/93s.
17:20 Kenoloto 230
17:22 TV Pagalba 15/93s.
18:30 TV3 žinios 13
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 13
19:30 Gero vakaro šou 8/2s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/76s.
21:00 TV3 vakaro žinios 7
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 7
22:00 Brangusis Džonai
22:25 Vikinglotto 2
22:30 Brangusis Džonai
23:15 Jėga ir Kenoloto 129
23:18 Brangusis Džonai
00:20 Kaulai 12/12s.
01:15 Rouzvudas 2/1s.
02:10 24 valandos. Palikimas 1/9s.
03:00 Moderni šeima 4/411s.
03:25 Kaulai 12/12s. (kart.)
04:20 Rouzvudas 2/1s. (kart.)
05:10 Atsargiai! Merginos 1/5s.

| BTV

06:35 Strėlė (12)
07:35 Mano virtuvė geriausia (9)
08:45 Stoties policija (7)
09:45 Pėdsakas (55)
10:40 Mentalistas (2)
11:40 Atsarginis prezidentas (2)
12:40 CSI. Majamis (14)
13:40 Mano virtuvė geriausia (10)
14:55 Stoties policija (8)
16:00 Pėdsakas (56)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (3)
18:30 Strėlė (13)
19:30 PREMJERA Atsarginis prezidentas (3)
20:30 Dakaras 2021 (12)
21:30 Los Andželo katastrofa
23:20 Pasmerktieji
01:20 Fortitudas (2)
02:10 CSI. Majamis (14)
02:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau