| LRT TELEVIZIJA

05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 66 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2017 m. Austrija. N-7. 16/12 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2013 m. N-7. 38/13 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 97 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2020 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Mūsų Laisvė užaugo. Speciali tiesioginė transliacija Sausio 13-osios trisdešimtmečiui (su vertimu į gestų k.)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:22 Mūsų Laisvė užaugo. Speciali tiesioginė transliacija Sausio 13-osios trisdešimtmečiui (su vertimu į gestų k., tęsinys)
23:00 Premjera. Laukinis rajonas (Wild District). TV serialas. 2018 m. Aut. Cristian Conti. Rež. Carlos Moreno, Javier Fuentes-León, Andres Beltran. Vaid. Cristina Umaña,...
23:45 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2017 m. Austrija. N-7. 16/12 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 Amilcare Ponchielli. Opera „Lietuviai“. Atlieka LNSO (dir. M. Pitrėnas), Kauno valstybinis choras (meno vad. ir dir. P. Bingelis), J. Švedaitė, M. Spadaccini, M....
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Neužmiršti. Dokumentinis filmas. Aut
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 67 s.

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:30 Svaragini. Amžina draugystė (142)
07:00 Svaragini. Amžina draugystė (143)
07:30 Svaragini. Amžina draugystė (144)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (35)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (36)
10:00 Kalnietis (1)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (34)
12:45 Būrėja (75)
13:20 Turtuolė varguolė (7)
14:20 Širdele mano (29)
15:30 Mano namai – mano likimas (12)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:15 Dakaras 2021
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (66)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Amerikiečių snaiperis
01:10 Narkotikų prekeiviai (4)
02:15 Nerve. Drąsos žaidimas
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (35)
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (36)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/9s.
06:40 Transformeriai. Kibernetinė Visata 1/10s.
06:55 Ilgo plauko istorija 1/24s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/187s.
07:55 Karštai su tv3.lt 1/19s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3403
10:00 Sužeisti paukščiai 1/111s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/112s.
12:00 Gražuolė Lialia 1/26s.
12:20 Kenoloto 227
12:22 Gražuolė Lialia 1/26s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1042
13:35 Parduotas gyvenimas 1043
14:25 Parduotas gyvenimas 1044
15:00 Simpsonai 20/8s.
15:30 Simpsonai 20/9s.
16:00 TV3 žinios 7
16:25 TV3 orai 7
16:30 TV Pagalba 15/92s.
17:20 Kenoloto 228
17:22 TV Pagalba 15/92s.
18:30 TV3 žinios 12
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 12
19:30 Prieš srovę 19/2s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/75s.
21:00 TV3 vakaro žinios 6
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 6
22:00 Nusikaltėlis
22:15 Jėga ir Kenoloto 128
22:18 Nusikaltėlis
00:15 Kaulai 12/11s.
01:15 Kalėjimo bėgliai 1/9s.
02:05 24 valandos. Palikimas 1/8s.
02:55 Moderni šeima 4/410s.
03:25 Kaulai 12/11s. (kart.)
04:15 Kalėjimo bėgliai 1/9s. (kart.)
05:05 Atsargiai! Merginos 1/4s.

| BTV

06:35 Strėlė (11)
07:35 Mano virtuvė geriausia (8)
08:45 Stoties policija (6)
09:45 Pėdsakas (54)
10:40 Mentalistas (1)
11:40 Atsarginis prezidentas (1)
12:40 CSI. Majamis (13)
13:40 Mano virtuvė geriausia (9)
14:55 Stoties policija (7)
16:00 Pėdsakas (55)
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas (2)
18:30 Strėlė (12)
19:30 PREMJERA Atsarginis prezidentas (2)
20:30 Dakaras 2021 (11)
21:30 Pasmerktieji
23:45 Slaptasis agentas
01:35 Fortitudas (1)
02:25 CSI. Majamis (13)
03:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau