| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
06:48 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/13 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/10 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 73 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2020 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos istorija. Atkuriamoji dokumentika. N-14.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Kai nusėda dulkės (Nar stovet har lagt sig). Serialas. 2020 m. Vaid. Karen-Lise Mynster, Jacob Lohmann,Julie Agnete Vang. Danija. N-14. 1 s.
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/13 s. (kart.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nematoma Lietuvos istorija. Atkuriamoji dokumentika. N-14. (kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 32 s.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (83)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (84)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (85)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (194)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (195)
10:00 Kalnietis (21)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (14)
12:45 Būrėja (55)
13:20 Turtuolė varguolė (7)
14:20 Širdele mano (9)
15:30 Juodvarnis (63)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (50)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Apgaulės meistrai 2
01:00 Antrininkas (8)
02:05 Stokholmas
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (194)
04:20 Alchemija. Švietimo amžius
04:45 RETROSPEKTYVA
05:15 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Gyvenimo išdaigos 3/42s.
06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/30s.
06:55 Ančiukų istorijos 2/20s.
07:25 Galingasis 6 2/4s.
07:55 Gero vakaro šou 7/14s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3379
10:00 Sužeisti paukščiai 1/63s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/64s.
12:00 Gražuolė Lialia 1/2s.
12:20 Kenoloto 147
12:22 Gražuolė Lialia 1/2s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/509s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/510s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/511s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/512s.
15:00 Simpsonai 18/4s.
15:30 Simpsonai 18/5s.
16:00 TV3 žinios 241
16:25 TV3 orai 241
16:30 TV Pagalba 15/68s.
17:20 Kenoloto 148
17:22 TV Pagalba 15/68s.
18:30 TV3 žinios 338
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 338
19:30 Farai 14/14s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/55s.
21:00 TV3 vakaro žinios 193
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 193
22:00 Rembo. Pirmasis kraujas
22:15 Jėga ir Kenoloto 88
22:18 Rembo. Pirmasis kraujas
00:05 Kaulai 11/14s.
01:05 CSI kriminalistai 15/1507s.
02:05 Pasitikėjimas 1/10s.
03:05 Ką mes veikiame šešėliuose 2/2s.
03:35 Kaulai 11/14s. (kart.)
04:35 Visi mes žmonės 3/25s.
05:20 Gyvenimo išdaigos 3/43s.

| BTV

06:00 Strėlė (12)
07:00 Mano virtuvė geriausia (32)
08:15 Kvapų detektyvas (2)
09:25 Pėdsakas (30)
10:20 Rozenheimo policija (3)
11:25 Privatus detektyvas Magnumas (3)
12:30 CSI. Majamis (13)
13:25 Mano virtuvė geriausia (33)
14:55 Kvapų detektyvas (3)
16:00 Pėdsakas (31)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (4)
18:30 Strėlė (13)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (4)
20:30 Pričiupom! (9)
21:00 Pasmerktas būrys
22:55 Kaulų kolekcininkas
01:10 Fortitudas (5)
02:05 CSI. Majamis (13)
02:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau