| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/12 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/9 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 72 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Rožės vardas (Il Nome della rosa). Serialas. Italija, Vokietija. 2019 m. N-14. 5 s.
23:55 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/12 s. (kart.
00:40 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 31 s.

| LNK

05:25 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (80)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (81)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (82)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (193)
10:00 Kalnietis (20)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (13)
12:45 Būrėja (54)
13:20 Turtuolė varguolė (6)
14:20 Širdele mano (8)
15:30 Juodvarnis (62)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (49)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Stokholmas
00:20 Antrininkas (7)
01:25 Savas žmogus
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (192)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (193)
05:00 Kalnietis (20)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Gyvenimo išdaigos 3/41s.
06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/29s.
06:55 Ančiukų istorijos 2/19s.
07:25 Galingasis 6 2/3s.
07:55 Prieš srovę 19/14s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3378
10:00 Sužeisti paukščiai 1/61s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/62s.
12:00 Gražuolė Lialia 1/1s.
12:20 Kenoloto 145
12:22 Gražuolė Lialia 1/1s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/506s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/507s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/508s.
15:00 Simpsonai 18/2s.
15:30 Simpsonai 18/3s.
16:00 TV3 žinios 240
16:25 TV3 orai 240
16:30 TV Pagalba 15/67s.
17:20 Kenoloto 146
17:22 TV Pagalba 15/67s.
18:30 TV3 žinios 337
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 337
19:30 Gero vakaro šou 7/14s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/54s.
21:00 TV3 vakaro žinios 192
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 192
22:00 Auklė pagal iškvietimą
22:25 Vikinglotto 49
22:30 Auklė pagal iškvietimą
23:15 Jėga ir Kenoloto 87
23:18 Auklė pagal iškvietimą
00:05 Kaulai 11/13s.
01:05 CSI kriminalistai 15/1506s.
02:05 Pasitikėjimas 1/9s.
03:10 Ką mes veikiame šešėliuose 2/1s.
03:40 Kaulai 11/13s. (kart.)
04:35 Visi mes žmonės 3/24s.
05:25 Gyvenimo išdaigos 3/42s.

| BTV

06:00 Gordono Ramzio virtuvės košmarai (4)
07:00 Mano virtuvė geriausia (31)
08:15 Kvapų detektyvas (1)
09:25 Pėdsakas (29)
10:20 Rozenheimo policija (2)
11:25 Gordono Ramzio virtuvės košmarai (5)
12:30 CSI. Majamis (12)
13:25 Mano virtuvė geriausia (32)
14:55 Kvapų detektyvas (2)
16:00 Pėdsakas (30)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (3)
18:30 Strėlė (12)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (3)
20:30 Pričiupom! (8)
21:00 Kaulų kolekcininkas
23:20 Rydiko kronikos
01:35 Fortitudas (4)
02:30 CSI. Majamis (12)
03:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau