| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/11 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/8 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 71 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2 (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2018 m. N-14. 2/13 s.
23:45 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/11 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 30 s.

| LNK

05:05 Kalnietis (18)
05:55 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (77)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (78)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (79)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (190)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (191)
10:00 Kalnietis (19)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (12)
12:45 Būrėja (53)
13:20 Turtuolė varguolė (5)
14:20 Širdele mano (7)
15:30 Juodvarnis (61)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:25 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (48)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Savas žmogus
01:05 Antrininkas (6)
02:15 Slaptas keleivis
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (190)
04:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (191)
05:25 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Visi mes žmonės 3/22s.
06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/28s.
06:55 Ančiukų istorijos 2/18s.
07:25 Galingasis 6 2/2s.
07:55 Karštai su tv3.lt 1/13s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3377
10:00 Sužeisti paukščiai 1/59s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/60s.
12:00 Vargšė Lialia 1/30s.
12:20 Kenoloto 143
12:22 Vargšė Lialia 1/30s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/502s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/503s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/504s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/505s.
15:00 Simpsonai 17/22s.
15:30 Simpsonai 18/1s.
16:00 TV3 žinios 239
16:25 TV3 orai 239
16:30 TV Pagalba 15/66s.
17:20 Kenoloto 144
17:22 TV Pagalba 15/66s.
18:30 TV3 žinios 336
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 336
19:30 Prieš srovę 19/14s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/53s.
21:00 TV3 vakaro žinios 191
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 191
22:00 Skrydžio planas
22:15 Jėga ir Kenoloto 86
22:18 Skrydžio planas
00:05 Kaulai 11/12s.
01:05 CSI kriminalistai 15/1505s.
02:05 Pasitikėjimas 1/8s.
03:05 Mikė 1/17s.
03:30 Kaulai 11/12s. (kart.)
04:30 Visi mes žmonės 3/23s.
05:20 Gyvenimo išdaigos 3/41s.

| BTV

06:00 Strėlė (10)
07:00 Mano virtuvė geriausia (30)
08:15 Kvapų detektyvas (8)
09:25 Pėdsakas (28)
10:20 Rozenheimo policija (1)
11:25 Privatus detektyvas Magnumas (1)
12:30 CSI. Majamis (11)
13:25 Mano virtuvė geriausia (31)
14:55 Kvapų detektyvas (1)
16:00 Pėdsakas (29)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (2)
18:30 Strėlė (11)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (2)
20:30 Pričiupom! (7)
21:00 Rydiko kronikos
23:20 24 valandos gyventi
01:10 Fortitudas (3)
02:05 CSI. Majamis (11)
02:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau