| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/7 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/5 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 68 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge.
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Rožės vardas (Il Nome della rosa). Serialas. Italija, Vokietija. 2019 m. N-14. 4 s.
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/7 s. (kart.
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
04:55 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 24 s.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (65)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (66)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (67)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (182)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (183)
10:00 Kalnietis (15)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (8)
12:45 Turtuolė varguolė (1)
13:50 Širdele mano (3)
15:30 Juodvarnis (57)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (45)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Vieša paslaptis
00:45 Antrininkas (3)
01:55 Dvasia šarvuose
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (182)
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (183)
05:05 Kalnietis (15)
05:55 Programos pabaiga

| TV3

05:10 Visi mes žmonės 3/19s.
06:25 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/20s.
06:55 Ančiukų istorijos 2/14s.
07:25 Galingasis 6 1/23s.
07:55 Prieš srovę 19/13s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3373
10:00 Sužeisti paukščiai 1/51s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/52s.
12:00 Vargšė Lialia 1/26s.
12:20 Kenoloto 131
12:22 Vargšė Lialia 1/26s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/486s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/487s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/488s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/489s.
15:00 Simpsonai 17/14s.
15:30 Simpsonai 17/15s.
16:00 TV3 žinios 235
16:25 TV3 orai 235
16:30 TV Pagalba 15/62s.
17:20 Kenoloto 132
17:22 TV Pagalba 15/62s.
18:30 TV3 žinios 330
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 330
19:30 Gero vakaro šou 7/13s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/50s.
21:00 TV3 vakaro žinios 188
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 188
22:00 Sumokėti vaiduokliui
22:25 Vikinglotto 48
22:30 Sumokėti vaiduokliui
23:15 Jėga ir Kenoloto 80
23:18 Sumokėti vaiduokliui
00:05 Kaulai 11/9s.
01:05 CSI kriminalistai 15/1502s.
02:05 Pasitikėjimas 1/5s.
03:05 Mikė 1/11s.
03:35 Mikė 1/12s.
04:05 Kaulai 11/9s. (kart.)
05:05 Visi mes žmonės 3/20s.

| BTV

06:00 Strėlė (6)
07:00 Mano virtuvė geriausia (26)
08:15 Kvapų detektyvas (4)
09:25 Pėdsakas (24)
10:25 Rozenheimo policija (21)
11:25 Privatus detektyvas Magnumas (18)
12:30 CSI. Majamis (7)
13:25 Mano virtuvė geriausia (27)
14:55 Kvapų detektyvas (5)
16:00 Pėdsakas (25)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (22)
18:30 Strėlė (7)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (19)
20:30 Pričiupom! (4)
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft
23:00 Prezidento patikėtinis 2. Spąstai teroristams
00:50 Okupuoti (8)
01:50 CSI. Majamis (7)
02:35 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau