| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/6 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/4 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 67 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge.
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2 (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2018 m. N-14. 2/12 s.
23:45 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/6 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 23 s.

| LNK

05:25 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (62)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (63)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (64)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (181)
10:00 Kalnietis (14)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (7)
12:45 Turtuolė varguolė (20)
13:50 Širdele mano (2)
15:30 Juodvarnis (56)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (44)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Dvasia šarvuose
00:35 Antrininkas (2)
01:40 Lošėjas
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (181)
05:00 Kalnietis (14)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Visi mes žmonės 3/18s.
06:25 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/19s.
06:55 Ančiukų istorijos 2/13s.
07:25 Galingasis 6 1/22s.
07:55 Karštai su tv3.lt 1/12s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3372
10:00 Sužeisti paukščiai 1/49s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/50s.
12:00 Vargšė Lialia 1/25s.
12:20 Kenoloto 129
12:22 Vargšė Lialia 1/25s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/482s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/483s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/484s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/485s.
15:00 Simpsonai 17/12s.
15:30 Simpsonai 17/13s.
16:00 TV3 žinios 234
16:25 TV3 orai 234
16:30 TV Pagalba 15/61s.
17:20 Kenoloto 130
17:22 TV Pagalba 15/61s.
18:30 TV3 žinios 329
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 329
19:30 Prieš srovę 19/13s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/49s.
21:00 TV3 vakaro žinios 187
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 187
22:00 Pabėgimas į Galvestoną
22:15 Jėga ir Kenoloto 79
22:18 Pabėgimas į Galvestoną
00:00 Kaulai 11/8s.
01:00 CSI kriminalistai 15/1501s.
02:00 Pasitikėjimas 1/4s.
03:10 Mikė 1/9s.
03:40 Mikė 1/10s.
04:10 Kaulai 11/8s. (kart.)
05:10 Visi mes žmonės 3/19s.

| BTV

06:00 Strėlė (5)
06:55 Mano virtuvė geriausia (25)
08:15 Kvapų detektyvas (3)
09:25 Pėdsakas (23)
10:25 Rozenheimo policija (20)
11:25 Privatus detektyvas Magnumas (17)
12:30 CSI. Majamis (6)
13:25 Mano virtuvė geriausia (26)
14:55 Kvapų detektyvas (4)
16:00 Pėdsakas (24)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (21)
18:30 Strėlė (6)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (18)
20:30 Pričiupom! (3)
21:00 Prezidento patikėtinis 2. Spąstai teroristams
22:55 Komandosai
01:00 Okupuoti (7)
02:00 CSI. Majamis (6)
02:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau