| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
06:48 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/5 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/3 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 66 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
13:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge.
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas (Babylon Berlin). Istorinis kriminalinis serialas. Vokietija. 2019 m. N-14. 3/12 s.
00:05 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/5 s. (kart.
00:50 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 22 s.

| LNK

06:15 Svaragini. Amžina draugystė (59)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (60)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (61)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
10:00 Kalnietis (13)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (6)
12:45 Turtuolė varguolė (19)
13:50 Širdele mano (1)
15:30 Juodvarnis (55)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (43)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Lošėjas
00:45 Antrininkas (1)
01:55 Karalius Artūras. Kalavijo legenda
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
04:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
05:25 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 8/11s.
06:25 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/18s.
06:55 Ančiukų istorijos 2/12s.
07:25 Galingasis 6 1/21s.
07:55 Svajonių sodai 12 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3371
10:00 Sužeisti paukščiai 1/47s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/48s.
12:00 Vargšė Lialia 1/24s.
12:20 Kenoloto 127
12:22 Vargšė Lialia 1/24s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/478s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/479s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/480s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/481s.
15:00 Simpsonai 17/10s.
15:30 Simpsonai 17/11s.
16:00 TV3 žinios 233
16:25 TV3 orai 233
16:30 TV Pagalba 15/60s.
17:20 Kenoloto 128
17:22 TV Pagalba 15/60s.
18:30 TV3 žinios 328
19:27 TV3 orai 328
19:30 Karštai su tv3.lt 1/12s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/48s.
21:00 TV3 vakaro žinios 186
21:57 TV3 orai 186
22:00 Nešdintis visu greičiu
22:15 Jėga ir Kenoloto 78
22:18 Nešdintis visu greičiu
00:00 Kaulai 11/7s.
01:00 CSI kriminalistai 1422
02:00 Pasitikėjimas 1/3s.
03:10 Mikė 1/7s.
03:40 Mikė 1/8s.
04:05 Kaulai 11/7s. (kart.)
05:05 Visi mes žmonės 3/18s.

| BTV

06:00 Strėlė (4)
06:50 Mano virtuvė geriausia (24)
08:15 Kvapų detektyvas (2)
09:25 Pėdsakas (22)
10:25 Rozenheimo policija (19)
11:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai (7)
12:30 CSI. Majamis (5)
13:25 Mano virtuvė geriausia (25)
14:55 Kvapų detektyvas (3)
16:00 Pėdsakas (23)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (20)
18:30 Strėlė (5)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (17)
20:30 Pričiupom! (2)
21:00 Komandosai
23:05 Jūrų pėstininkai (22)
00:05 Akloji zona (1)
01:00 Legendų biuras (2)
02:10 Okupuoti (1)
03:00 CSI. Majamis (5)
03:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau