| LRT TELEVIZIJA

05:05 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2015–2016 m. N-7. 18 s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2015 m. Austrija. N-7. 14/4 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 37/2 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 65 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim drauge. (su vertimu į gestų k.)
16:40 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota)
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:55 Smurto slėnyje (In a Valley of Violence). Vesternas. 2016 m. Rež. Ti West. Vaid. Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, James Ransone. JAV. N-14.
00:40 10 tūkstančių šventųjų (Ten Thousand Saints). Muzikinė drama. 2015 m. Rež. Shari Springer Berman, Robert Pulcini. Vaid. Ethan Hawke, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld,...
02:25 Euromaxx. Ved. Ugnė Siparė
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2015–2016 m. N-7. 19 s.

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (56)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (57)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (58)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (177)
10:00 Kalnietis (12)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (5)
12:55 Būrėja (49)
13:30 Turtuolė varguolė (18)
14:30 Našlaitės (88)
15:30 Juodvarnis (54)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Labdaros koncertas "Pasidalink"
23:00 Inferno
01:25 Urvas
03:00 Pagirios 3: velniai žino kur
04:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/17s.
06:55 Ančiukų istorijos 2/11s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/262s.
07:55 Farai 14/12s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3370
10:00 Sužeisti paukščiai 1/45s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/46s.
12:00 Vargšė Lialia 1/23s.
12:20 Kenoloto 121
12:22 Vargšė Lialia 1/23s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/474s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/475s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/476s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/477s.
15:00 Simpsonai 17/8s.
15:30 Simpsonai 17/9s.
16:00 TV3 žinios 232
16:25 TV3 orai 232
16:30 TV Pagalba 15/59s.
17:20 Kenoloto 122
17:22 TV Pagalba 15/59s.
18:30 TV3 žinios 325
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 325
19:30 Vajana
21:45 Skruzdėliukas ir Vapsva
22:15 Jėga ir Kenoloto 75
22:18 Skruzdėliukas ir Vapsva
00:10 "Penkiasdešimt juodų atspalvių
02:00 Taksi 3
03:40 Vyriausiasis vadas
05:10 Mikė 1/3s.
05:35 Mikė 1/4s.

| BTV

06:00 Strėlė (3)
07:00 Mano virtuvė geriausia (23)
08:15 Kvapų detektyvas (1)
09:25 Pėdsakas (21)
10:25 Rozenheimo policija (18)
11:25 Privatus detektyvas Magnumas (16)
12:30 CSI. Majamis (4)
13:25 Mano virtuvė geriausia (24)
14:55 Kvapų detektyvas (2)
16:00 Pėdsakas (22)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (19)
18:30 Strėlė (4)
19:30 Amerikietiškos imtynės (45)
20:30 Amerikietiškos imtynės (45)
21:30 Kruvinas deimantas
00:20 Baikeriai
02:25 Okupuoti (6)
03:10 CSI. Majamis (4)
03:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau