| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 50 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2014 m. Austrija. N-7. 13/3 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/10 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 51 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:25 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota)
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:55 Premjera. Migloje (Dans la brume). Fantastinė drama. 2018 m. Rež. Daniel Roby. Vaid. Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin. Prancūzija, Kanada....
00:25 Tu išnyksti (Du forsvinder). Drama. 2017 m. Rež. Peter Schonau Fog. Vaid. Trine Dyrholm, Nikolaj Lie Kaas, Michael Nyqvist, Mikkel Boe Folsgaard. Danija, Švedija....
02:20 Ekologiška. Programa ekologine tema. Ved
02:45 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 51 s. (kart.

| LNK

05:20 RETROSPEKTYVA
05:50 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (14)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (15)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (16)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (148)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (149)
10:00 Kalnietis (64)
11:00 Pakvaišusi porelė (53)
11:35 Pakvaišusi porelė (54)
12:10 Būrėja (29)
12:50 Būrėja (30)
13:30 Turtuolė varguolė (4)
14:30 Našlaitės (74)
15:30 Juodvarnis (40)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Monique ir Justino Jaručio muzikinė dvikova "Red Bull Soundclash"
23:40 Jonukas ir Grytutė. Raganų medžiotojai
01:25 Suvilioti nepažįstamąjį
03:20 Nevykėliai po priedanga 2
05:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (148)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/3s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/22s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/253s.
07:55 Farai 14/9s.
08:55 Meilės sūkuryje 3356
10:00 Sužeisti paukščiai 1/17s.
10:42 Sužeisti paukščiai 1/17s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/18s.
12:00 Vargšė Lialia 1/9s.
12:20 Kenoloto 79
12:22 Vargšė Lialia 1/9s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/427s.
13:35 Parduotas gyvenimas 2/428s.
14:10 Parduotas gyvenimas 2/429s.
15:00 Simpsonai 16/1s.
15:30 Simpsonai 16/2s.
16:00 TV3 žinios 217
16:25 TV3 orai 217
16:30 TV Pagalba 15/45s.
17:20 Kenoloto 80
17:22 TV Pagalba 15/45s.
17:55 Namų idėja su IKEA 4/9s.
18:30 TV3 žinios 304
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 304
19:30 Monstrų universitetas
21:40 Juodoji pantera
22:15 Jėga ir Kenoloto 54
22:18 Juodoji pantera
00:20 Nuodėminga aistra
02:30 Nedidelė paslauga
04:45 CSI kriminalistai 1408
05:35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/44s.

| BTV

06:00 Strėlė (12)
07:00 Mano virtuvė geriausia (9)
08:20 Teisingumo agentai (27)
09:25 Pėdsakas (7)
10:25 Rozenheimo policija (4)
11:25 Privatus detektyvas Magnumas (5)
12:25 CSI. Majamis (14)
13:25 Mano virtuvė geriausia (10)
14:50 Teisingumo agentai (28)
16:00 Pėdsakas (8)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (5)
18:30 Strėlė (13)
19:30 Amerikietiškos imtynės (42)
20:30 Amerikietiškos imtynės (42)
21:30 Krydas 2. Kylanti legenda
00:15 Tiesioginis kontaktas
02:05 Karo vilkai. Likvidatoriai VI (4)
02:55 CSI. Majamis (14)
03:40 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau