| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 49 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2014 m. Austrija. N-7. 13/2 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/9 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 50 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:25 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Eurolyga per LRT. Ved. Rytis Kazlauskas
18:45 Eurolygos krepšinio turnyras. Vilerbano „ASVEL“ – Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Vilerbano."
21:00 Panorama
21:22 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos istorija. Atkuriamoji dokumentika. N-14.
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Degantis pasaulis (World on Fire). Karinis istorinis serialas. 2019 m. Rež. Adam Smith, Andy Wilson, Chanya Button ir kt. Vaid. Jonah Hauer-King, Julia...
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2014 m. Austrija. N-7. 13/2 s. (kart.
00:45 Dainuoju Lietuvą (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyventi kaime gera. Ved. Laima Karaliūtė. (kart.)
01:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pokalbių programa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Kultūringai su Nomeda. Kultūros aktualijų programa. Ved
03:00 Panorama (kart.)
03:22 Sportas. Orai (kart.)
03:30 Piniginės reikalai. Finansinio raštingumo programa. Ved. Odeta Bložienė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 50 s. (kart.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (11)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (12)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (13)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (146)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (147)
10:00 Kalnietis (63)
11:00 Pakvaišusi porelė (51)
11:35 Pakvaišusi porelė (52)
12:10 Būrėja (28)
12:50 Būrėja (127)
13:30 Turtuolė varguolė (3)
14:30 Našlaitės (73)
15:30 Juodvarnis (39)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (32)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nevykėliai po priedanga 2
00:45 Iliuzija (3)
01:45 Leidimas žudyti
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (146)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (147)
04:50 Alchemija. Švietimo amžius
05:20 RETROSPEKTYVA
05:50 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/2s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/21s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/256s.
07:55 Gero vakaro šou 7/9s.
08:55 Meilės sūkuryje 3355
10:00 Sužeisti paukščiai 1/15s.
10:42 Sužeisti paukščiai 1/15s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/16s.
12:00 Vargšė Lialia 1/8s.
12:20 Kenoloto 77
12:22 Vargšė Lialia 1/8s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/423s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/424s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/425s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/426s.
15:00 Simpsonai 15/21s.
15:30 Simpsonai 15/22s.
16:00 TV3 žinios 216
16:25 TV3 orai 216
16:30 TV Pagalba 15/44s.
17:20 Kenoloto 78
17:22 TV Pagalba 15/44s.
18:30 TV3 žinios 303
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 303
19:30 Farai 14/9s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/36s.
21:00 TV3 vakaro žinios 173
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 173
22:00 Apiplėšimas Beikerio gatvėje
22:15 Jėga ir Kenoloto 53
22:18 Apiplėšimas Beikerio gatvėje
00:15 Rezidentas 1/8s.
01:20 CSI kriminalistai 1409
02:20 Havajai 5.0 5/513s.
03:20 Paskutinis žmogus Žemėje 4/1s.
03:50 Paskutinis žmogus Žemėje 4/2s.
04:10 Kelnėse dar ne senelis

| BTV

06:00 Strėlė (11)
07:00 Mano virtuvė geriausia (8)
08:20 Teisingumo agentai (26)
09:25 Pėdsakas (6)
10:25 Rozenheimo policija (3)
11:25 Privatus detektyvas Magnumas (4)
12:25 CSI. Majamis (13)
13:25 Mano virtuvė geriausia (9)
14:50 Teisingumo agentai (27)
16:00 Pėdsakas (7)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (4)
18:30 Strėlė (12)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (5)
20:30 Pričiupom! (10)
21:00 Tiesioginis kontaktas
22:50 Laiko įkaitai
01:05 Karo vilkai. Likvidatoriai VI (3)
02:05 CSI. Majamis (13)
02:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau