| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 48 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2014 m. Austrija. N-7. 13/1 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/8 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 49 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:25 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai (Medici: The Magnificent ). Serialas. 2019 m. Italija, Didžioji Britanija. N-14. 3/8 s.
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2014 m. Austrija. N-7. 13/1 s. (kart.
00:45 Dainuoju Lietuvą (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 49 s. (kart.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (8)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (9)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (10)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (145)
10:00 Kalnietis (62)
11:00 Pakvaišusi porelė (49)
11:35 Pakvaišusi porelė (50)
12:10 Būrėja (27)
12:50 Būrėja (126)
13:30 Turtuolė varguolė (2)
14:30 Našlaitės (72)
15:30 Juodvarnis (38)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (31)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Leidimas žudyti
00:25 Iliuzija (2)
01:25 Pelninga žemė
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (145)
04:30 Kalnietis (62)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Galingieji reindžeriai. Žvėries galia 26/1s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/20s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/255s.
07:55 Prieš srovę 19/9s.
08:55 Meilės sūkuryje 3354
10:00 Sužeisti paukščiai 1/13s.
10:42 Sužeisti paukščiai 1/13s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/14s.
12:00 Vargšė Lialia 1/7s.
12:20 Kenoloto 75
12:22 Vargšė Lialia 1/7s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/419s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/420s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/421s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/422s.
15:00 Simpsonai 15/19s.
15:30 Simpsonai 15/20s.
16:00 TV3 žinios 215
16:25 TV3 orai 215
16:30 TV Pagalba 15/43s.
17:20 Kenoloto 76
17:22 TV Pagalba 15/43s.
18:30 TV3 žinios 302
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 302
19:30 Gero vakaro šou 7/9s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/35s.
21:00 TV3 vakaro žinios 172
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 172
22:00 Nedidelė paslauga
22:25 Vikinglotto 44
22:30 Nedidelė paslauga
23:15 Jėga ir Kenoloto 52
23:18 Nedidelė paslauga
00:30 Rezidentas 1/7s.
01:30 CSI kriminalistai 1408
02:30 Havajai 5.0 5/512s.
03:30 Paskutinis žmogus Žemėje 3/17s.
04:00 Paskutinis žmogus Žemėje 3/18s.
04:30 Ekstrasensų mūšis 3

| BTV

06:00 Strėlė (10)
07:00 Mano virtuvė geriausia (7)
08:20 Teisingumo agentai (25)
09:25 Pėdsakas (5)
10:25 Rozenheimo policija (2)
11:25 Privatus detektyvas Magnumas (3)
12:25 CSI. Majamis (12)
13:25 Mano virtuvė geriausia (8)
14:50 Teisingumo agentai (26)
16:00 Pėdsakas (6)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (3)
18:30 Strėlė (11)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (4)
20:30 Pričiupom! (9)
21:00 Laiko įkaitai
23:20 Persekiotojas
01:05 Karo vilkai. Likvidatoriai VI (2)
02:00 CSI. Majamis (12)
02:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau