| LRT TELEVIZIJA

05:05 Kultūringai su Nomeda. Kultūros aktualijų programa. Ved
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/13 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/7 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 48 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:25 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2 (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2018 m. N-14. 2/8 s.
23:45 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/13 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 48 s. (kart.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:10 Svaragini. Amžina draugystė (5)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (6)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (7)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (142)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
10:00 Kalnietis (61)
11:00 Pakvaišusi porelė (47)
11:35 Pakvaišusi porelė (48)
12:10 Būrėja (26)
12:50 Būrėja (125)
13:30 Turtuolė varguolė (1)
14:30 Našlaitės (71)
15:30 Juodvarnis (37)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (30)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Pelninga žemė
00:15 Iliuzija (1)
01:15 Neribota prieiga
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (142)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
04:30 Kalnietis (61)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/26s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/19s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/254s.
07:55 Karštai su tv3.lt 1/9s.
08:55 Meilės sūkuryje 3353
10:00 Sužeisti paukščiai 1/11s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/12s.
12:00 Vargšė Lialia 1/6s.
12:20 Kenoloto 73
12:22 Vargšė Lialia 1/6s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/415s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/416s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/417s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/418s.
15:00 Simpsonai 15/17s.
15:30 Simpsonai 15/18s.
16:00 TV3 žinios 214
16:25 TV3 orai 214
16:30 TV Pagalba 15/42s.
17:20 Kenoloto 74
17:22 TV Pagalba 15/42s.
18:30 TV3 žinios 301
19:27 TV3 orai 301
19:30 Prieš srovę 19/9s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/34s.
21:00 TV3 vakaro žinios 171
21:57 TV3 orai 171
22:00 Kelnėse dar ne senelis
22:15 Jėga ir Kenoloto 51
22:18 Kelnėse dar ne senelis
00:10 Rezidentas 1/6s.
01:10 CSI kriminalistai 1407
02:10 Havajai 5.0 5/511s.
03:10 Paskutinis žmogus Žemėje 3/15s.
03:35 Paskutinis žmogus Žemėje 3/16s.
04:05 Rezidentas 1/6s.
05:00 Ekstrasensų mūšis 2

| BTV

06:00 Strėlė (9)
07:00 Mano virtuvė geriausia (6)
08:20 Teisingumo agentai (24)
09:25 Pėdsakas (4)
10:25 Rozenheimo policija (1)
11:25 Privatus detektyvas Magnumas (2)
12:25 CSI. Majamis (11)
13:25 Mano virtuvė geriausia (7)
14:50 Teisingumo agentai (25)
16:00 Pėdsakas (5)
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija (2)
18:30 Strėlė (10)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (3)
20:30 Pričiupom! (8)
21:00 Persekiotojas
22:45 Betmenas. Pradžia
01:30 Karo vilkai. Likvidatoriai VI (1)
02:25 CSI. Majamis (11)
03:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau