| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 46 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/12 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/6 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 47 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 7 Kauno dienos. Aktualijų programa.
13:30 Laba diena, Lietuva
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:25 Klausimėlis.lt.
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2019 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota)
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:55 Warcraft. Pradžia (Warcraft)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Komuna (Kollektivet). Drama. 2016 m. Rež. Thomas Vinterberg. Vaid. Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Helene Reingaard Neumann, Lars Ranthe. Danija, Švedija, Nyderlandai....
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 47 s. (kart.

| LNK

05:25 RETROSPEKTYVA
05:55 Programos pabaiga
06:20 Iš širdies į širdį (344)
06:50 Iš širdies į širdį (345)
07:20 Svaragini. Amžina draugystė (1)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (138)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (139)
10:00 Kalnietis (59)
11:00 Pakvaišusi porelė (43)
11:35 Pakvaišusi porelė (44)
12:10 Būrėja (23)
12:55 Būrėja (24)
13:30 Turtuolė varguolė (19)
14:30 Našlaitės (69)
15:30 Juodvarnis (35)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Mirties troškimas
23:15 Niekada nepasiduok 2
01:25 Nevykėliai po priedanga
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (138)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (139)
04:45 Kalnietis (59)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/24s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/17s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/252s.
07:55 Farai 14/8s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3351
10:00 Sužeisti paukščiai 1/7s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/8s.
12:00 Vargšė Lialia 1/4s.
12:20 Kenoloto 65
12:22 Vargšė Lialia 1/4s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/407s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/408s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/409s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/410s.
15:00 Simpsonai 15/13s.
15:30 Simpsonai 15/14s.
16:00 TV3 žinios 212
16:25 TV3 orai 212
16:30 TV Pagalba 15/40s.
17:20 Kenoloto 66
17:22 TV Pagalba 15/40s.
17:55 Namų idėja su IKEA 4/8s.
18:30 TV3 žinios 297
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 297
19:30 Ledynmetis. Susidūrimas
21:15 Persijos princas. Laiko smiltys
22:15 Jėga ir Kenoloto 47
22:18 Persijos princas. Laiko smiltys
23:45 Sensacija
02:10 Spąstai (kart.)
03:50 Ore (kart.)

| BTV

06:05 Strėlė (7)
07:05 Mano virtuvė geriausia (4)
08:20 Teisingumo agentai (22)
09:25 Pėdsakas (2)
10:25 Kobra 11 (10)
11:30 Privatus detektyvas Magnumas (1)
12:30 CSI. Majamis (9)
13:30 Mano virtuvė geriausia (5)
14:50 Teisingumo agentai (23)
16:00 Pėdsakas (3)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (11)
18:30 Strėlė (8)
19:30 Amerikietiškos imtynės (41)
20:30 Amerikietiškos imtynės (41)
21:30 Krydas. Gimęs kovoti
00:15 Spąstai
02:30 Lemtinga diena (8)
03:15 CSI. Majamis (9)
04:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau