| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 45 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/11 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/5 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 46 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:25 Klausimėlis.lt.
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2018 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
17:55 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:25 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:25 Panorama
19:32 Sportas. Orai.
19:36 Eurolyga per LRT. Tiesioginė transliacija. Ved
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. Kauno „Žalgiris“ – „Valencia“. Tiesioginė transliacija iš Kauno."
22:05 Dviračio žinios. Humoro programa.
22:35 Piniginės reikalai. Finansinio raštingumo programa. Ved. Odeta Bložienė. (kart.)
23:00 Premjera. Degantis pasaulis (World on Fire). Karinis istorinis serialas. 2019 m. Rež. Adam Smith, Andy Wilson, Chanya Button ir kt. Vaid. Jonah Hauer-King, Julia...
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/11 s. (kart.
00:45 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gyventi kaime gera. Ved. Laima Karaliūtė. (kart.)
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pokalbių programa. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:07 Sportas. Orai (kart.)
03:10 Kultūringai su Nomeda. Kultūros aktualijų programa. Ved
04:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 46 s. (kart.

| LNK

05:20 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (341)
07:00 Iš širdies į širdį (342)
07:30 Iš širdies į širdį (343)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (136)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (137)
10:00 Kalnietis (58)
11:00 Pakvaišusi porelė (41)
11:35 Pakvaišusi porelė (42)
12:10 Būrėja (22)
12:50 Būrėja (123)
13:30 Turtuolė varguolė (18)
14:30 Našlaitės (68)
15:30 Juodvarnis (34)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (28)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nevykėliai po priedanga
00:45 Išbandymų diena (12)
01:45 Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (136)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (137)
04:55 Alchemija. Švietimo amžius
05:25 RETROSPEKTYVA
05:55 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/23s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/16s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/251s.
07:55 Gero vakaro šou 7/8s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3350
10:00 Sužeisti paukščiai 1/5s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/6s.
12:00 Vargšė Lialia 1/3s.
12:20 Kenoloto 63
12:22 Vargšė Lialia 1/3s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/403s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/404s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/405s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/406s.
15:00 Simpsonai 15/11s.
15:30 Simpsonai 15/12s.
16:00 TV3 žinios 211
16:25 TV3 orai 211
16:30 TV Pagalba 15/39s.
17:20 Kenoloto 64
17:22 TV Pagalba 15/39s.
18:30 TV3 žinios 296
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 296
19:30 Farai 14/8s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/32s.
21:00 TV3 vakaro žinios 169
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 169
22:00 Spąstai
22:15 Jėga ir Kenoloto 46
22:18 Spąstai
23:50 Rezidentas 1/4s.
00:50 CSI kriminalistai 1405
01:40 Havajai 5.0 5/509s.
02:40 Paskutinis žmogus Žemėje 3/12s.
03:05 Paskutinis žmogus Žemėje 3/13s.
03:35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/43s.
04:05 Rezidentas 1/4s. (kart.)
05:00 Ekstrasensų mūšis 19/18s.

| BTV

06:00 Strėlė (6)
07:00 Mano virtuvė geriausia (3)
08:15 Teisingumo agentai (21)
09:20 Pėdsakas (1)
10:20 Kobra 11 (9)
11:25 Mirtinas ginklas (15)
12:30 CSI. Majamis (8)
13:30 Mano virtuvė geriausia (4)
14:50 Teisingumo agentai (22)
16:00 Pėdsakas (2)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (10)
18:30 Strėlė (7)
19:30 Privatus detektyvas Magnumas (1)
20:30 Pričiupom! (6)
21:00 Spąstai
23:20 Čempionas 3. Išpirkimas
01:20 Lemtinga diena (7)
02:15 CSI. Majamis (8)
03:05 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau