| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 44 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/10 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/4 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 45 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:25 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2018 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai (Medici: The Magnificent ). Serialas. 2019 m. Italija, Didžioji Britanija. N-14. 3/7 s.
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/10 s. (kart.
00:45 Šoka Lietuva
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 45 s. (kart.

| LNK

05:35 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (338)
07:00 Iš širdies į širdį (339)
07:30 Iš širdies į širdį (340)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (134)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (135)
10:00 Kalnietis (57)
11:00 Pakvaišusi porelė (39)
11:35 Pakvaišusi porelė (40)
12:10 Būrėja (21)
12:50 Būrėja (122)
13:30 Turtuolė varguolė (17)
14:30 Našlaitės (67)
15:30 Juodvarnis (33)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (27)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas
00:30 Išbandymų diena (11)
01:30 Kodas 211. Banko apiplėšimas
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (134)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (135)
04:30 Kalnietis (57)
05:20 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Ekstrasensų mūšis 19/16s.
06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/22s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/15s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/250s.
07:55 Prieš srovę 19/8s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3349
10:00 Sužeisti paukščiai 1/3s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/4s.
12:00 Vargšė Lialia 1/2s.
12:20 Kenoloto 61
12:22 Vargšė Lialia 1/2s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/399s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/400s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/401s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/402s.
15:00 Simpsonai 15/9s.
15:30 Simpsonai 15/10s.
16:00 TV3 žinios 210
16:25 TV3 orai 210
16:30 TV Pagalba 15/38s.
17:20 Kenoloto 62
17:22 TV Pagalba 15/38s.
18:30 TV3 žinios 295
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 295
19:30 Gero vakaro šou 7/8s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/31s.
21:00 TV3 vakaro žinios 168
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 168
22:00 Ore
22:25 Vikinglotto 43
22:30 Ore
23:15 Jėga ir Kenoloto 45
23:18 Ore
00:00 Rezidentas 1/3s.
01:00 CSI kriminalistai 1404
02:00 Havajai 5.0 5/508s.
03:00 Paskutinis žmogus Žemėje 3/10s.
03:30 Paskutinis žmogus Žemėje 3/11s.
04:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/42s.
04:30 Ekstrasensų mūšis 19/17s.

| BTV

06:00 Strėlė (5)
07:00 Mano virtuvė geriausia (2)
08:15 Teisingumo agentai (20)
09:15 Ekstrasensai tiria (60)
10:20 Kobra 11 (8)
11:25 Mirtinas ginklas (14)
12:30 CSI. Majamis (7)
13:30 Mano virtuvė geriausia (3)
14:50 Teisingumo agentai (21)
16:00 Pėdsakas (1)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (9)
18:30 Strėlė (6)
19:30 Mirtinas ginklas (15)
20:30 Pričiupom! (5)
21:00 Čempionas 3. Išpirkimas
23:00 Universalus karys. Sugrįžimas
00:45 Lemtinga diena (6)
01:45 CSI. Majamis (7)
02:35 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau