| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 43 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/9 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/3 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 44 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:25 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2018 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2 (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2018 m. N-14. 2/7 s.
23:45 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/9 s. (kart.
00:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 44 s. (kart.

| LNK

05:35 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (335)
07:00 Iš širdies į širdį (336)
07:30 Iš širdies į širdį (337)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (132)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (133)
10:00 Kalnietis (56)
11:00 Pakvaišusi porelė (37)
11:35 Pakvaišusi porelė (38)
12:10 Būrėja (20)
12:50 Būrėja (121)
13:30 Turtuolė varguolė (16)
14:30 Našlaitės (66)
15:30 Juodvarnis (32)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (26)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Kodas 211. Banko apiplėšimas
00:20 Išbandymų diena (10)
01:20 Po vedybų
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (132)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (133)
04:45 Kalnietis (56)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/21s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/14s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 12/249s.
07:55 Karštai su tv3.lt 1/8s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3348
10:00 Sužeisti paukščiai 1/1s.
11:00 Sužeisti paukščiai 1/2s.
12:00 Vargšė Lialia 1/1s.
12:20 Kenoloto 59
12:22 Vargšė Lialia 1/1s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/395s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/396s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/397s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/398s.
15:00 Simpsonai 15/7s.
15:30 Simpsonai 15/8s.
16:00 TV3 žinios 209
16:25 TV3 orai 209
16:30 TV Pagalba 15/37s.
17:20 Kenoloto 60
17:22 TV Pagalba 15/37s.
18:30 TV3 žinios 294
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 294
19:30 Prieš srovę 19/8s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/30s.
21:00 TV3 vakaro žinios 167
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 167
22:00 Kol nenuėjau miegoti
22:15 Jėga ir Kenoloto 44
22:18 Kol nenuėjau miegoti
23:55 Rezidentas 1/2s.
00:55 CSI kriminalistai 1403
01:50 Havajai 5.0 5/507s.
02:40 Paskutinis žmogus Žemėje 3/8s.
03:10 Paskutinis žmogus Žemėje 3/9s.
03:40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/41s.
04:10 Rezidentas 1/2s. (kart.)
05:05 Ekstrasensų mūšis 19/16s.

| BTV

06:00 Strėlė (4)
06:50 Mano virtuvė geriausia (1)
08:20 Teisingumo agentai (19)
09:15 Ekstrasensai tiria (59)
10:20 Kobra 11 (7)
11:25 Mirtinas ginklas (13)
12:30 CSI. Majamis (6)
13:30 Mano virtuvė geriausia (2)
14:50 Teisingumo agentai (20)
15:55 Ekstrasensai tiria (60)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (8)
18:30 Strėlė (5)
19:30 Mirtinas ginklas (14)
20:30 Pričiupom! (4)
21:00 Universalus karys. Sugrįžimas
22:45 Supermenas. Sugrįžimas
01:45 Lemtinga diena (5)
02:35 CSI. Majamis (6)
03:20 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau