| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/8 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2010–2011 m. N-7. 36/2 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 43 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
13:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:25 Klausimėlis.lt.
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2018 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas (Babylon Berlin). Istorinis kriminalinis serialas. Vokietija. 2019 m. N-14. 3/7 s.
23:45 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2013 m. Austrija. N-7. 12/8 s. (kart.
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Juozas Vilūnas. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 43 s. (kart.

| LNK

06:30 Iš širdies į širdį (332)
07:00 Iš širdies į širdį (333)
07:30 Iš širdies į širdį (334)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (130)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (131)
10:00 Kalnietis (55)
11:00 Pakvaišusi porelė (35)
11:35 Pakvaišusi porelė (36)
12:10 Būrėja (19)
12:50 Būrėja (120)
13:30 Turtuolė varguolė (15)
14:30 Našlaitės (65)
15:30 Juodvarnis (31)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (25)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Po vedybų
00:45 Išbandymų diena (9)
01:45 "Artemidė". Žudikų viešbutis
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (130)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (131)
04:45 Kalnietis (55)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

06:00 Sveikatos medis 8/6s.
06:10 Bakuganas. Kovos planeta 1/20s.
06:40 Ančiukų istorijos 1/13s.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 12/248s.
07:45 Svajonių sodai 16/7s. (kart.)
08:45 Meilės sūkuryje 3347
09:45 Palaužti sparnai 1159
10:45 Palaužti sparnai 1160
12:00 Tikroji žvaigždė 1/130s.
12:20 Kenoloto 57
12:22 Tikroji žvaigždė 1/130s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/391s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/392s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/393s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/394s.
15:00 Simpsonai 15/5s.
15:30 Simpsonai 15/6s.
16:00 TV3 žinios 208
16:25 TV3 orai 208
16:30 TV Pagalba 15/36s.
17:20 Kenoloto 58
17:22 TV Pagalba 15/36s.
18:30 TV3 žinios 293
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 293
19:30 Karštai su tv3.lt 1/8s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/29s.
21:00 TV3 vakaro žinios 166
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 166
22:00 Žudymo sezonas
22:15 Jėga ir Kenoloto 43
22:18 Žudymo sezonas
23:50 Rezidentas 1/1s.
00:40 CSI kriminalistai 1402
01:45 Havajai 5.0 5/506s.
02:35 Paskutinis žmogus Žemėje 3/6s.
03:05 Paskutinis žmogus Žemėje 3/7s.
03:35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/40s.
04:05 Rezidentas 1/1s. (kart.)
05:00 Ekstrasensų mūšis 19/15s.

| BTV

06:00 Mano virtuvė geriausia (49)
08:00 Teisingumo agentai (18)
09:00 Ekstrasensai tiria (58)
10:05 Kobra 11 (6)
11:05 Reali mistika (47)
12:05 CSI. Majamis (5)
13:00 Mano virtuvė geriausia (1)
14:50 Teisingumo agentai (19)
15:55 Ekstrasensai tiria (59)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (7)
18:30 Strėlė (4)
19:30 Mirtinas ginklas (13)
20:30 Pričiupom! (3)
21:00 Supermenas. Sugrįžimas
00:05 Jūrų pėstininkai (13)
01:05 Jūrų pėstininkai (14)
02:00 Legendų biuras (8)
03:00 Sūnus paklydėlis (17)
03:45 CSI. Majamis (5)
04:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau