| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 32 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/11 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017–2018 m. N-7. 43/19 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 33 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2018 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota)
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
22:55 Reikalai Briugėje (In Bruges). Kriminalinė komedija. 2008 m. Rež. Martin McDonagh. Vaid. Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Elizabeth Berrington. Didžioji...
00:40 Pasivaikščiojimai su šunimis (Walking the Dog). Romantinė komedija. 2017 m. Rež. Gary Harvey. Vaid. Jennifer Finnigan, Sam Page, Lini Evans, Peter Benson, Michael...
02:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 33 s. (kart.

| LNK

05:20 RETROSPEKTYVA
05:50 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (299)
07:00 Iš širdies į širdį (300)
07:30 Iš širdies į širdį (301)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (108)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (109)
10:00 Kalnietis (44)
11:00 Pakvaišusi porelė (20)
11:35 Rimti reikalai 3 (16)
12:10 Būrėja (8)
12:50 Būrėja (10)
13:30 Turtuolė varguolė (4)
14:30 Našlaitės (54)
15:30 Juodvarnis (20)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Lietuvos sprendimas
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049
00:05 Saugykla
02:05 Invazija
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (108)
04:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (109)
05:10 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/9s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/2s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/200s.
07:55 Farai 14/5s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3336
10:00 Palaužti sparnai 1137
11:00 Palaužti sparnai 1138
12:00 Tikroji žvaigždė 1/119s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/352s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/353s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/354s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/355s.
14:45 Kenoloto 26
14:47 Parduotas gyvenimas 2/355s.
15:00 Simpsonai 30/6s.
15:30 Simpsonai 30/7s.
16:00 TV3 žinios 197
16:25 TV3 orai 197
16:30 TV Pagalba 15/25s.
17:55 Namų idėja su IKEA 4/5s.
18:30 TV3 žinios 276
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 276
19:30 Ledynmetis
21:05 Bado žaidynės. Ugnies medžioklė
22:15 Jėga ir Kenoloto 26
22:18 Bado žaidynės. Ugnies medžioklė
00:05 Tykantis šešėliuose
01:55 Juodoji jūra (kart.)
03:55 Jūrų pėstininkas. Užnugaris

| BTV

06:00 Strėlė (16)
07:00 Mano virtuvė geriausia (38)
08:15 Teisingumo agentai (7)
09:15 Ekstrasensai tiria (47)
10:20 Kobra 11 (11)
11:25 Mirtinas ginklas (4)
12:30 Nusivylusios namų šeimininkės (18)
13:30 Mano virtuvė geriausia (39)
14:50 Teisingumo agentai (8)
15:55 Ekstrasensai tiria (48)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (12)
18:30 Strėlė (17)
19:30 Amerikietiškos imtynės (38)
20:30 Amerikietiškos imtynės (38)
21:30 Keršto valanda. Atlygis
23:25 Niko
01:25 Būk ekstremalas (30)
01:55 Būk ekstremalas (31)
02:20 Nusivylusios namų šeimininkės (18)
03:05 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau