| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 31 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/10 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017–2018 m. N-7. 43/18 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 32 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
13:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2018 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:25 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota)
20:25 Panorama
20:32 Sportas. Orai.
20:36 Eurolyga per LRT. Ved. Rytis Kazlauskas
20:45 Eurolygos krepšinio turnyras. Pirėjo „Olympiakos“ – Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Pirėjo."
23:20 Premjera. Asmens sargybinis (Bodyguard). Kriminalinis serialas. Didžioji Britanija. 2018 m. N-14. 5 s.
00:20 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/10 s. (kart.
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:07 Sportas. Orai (kart.)
03:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 32 s. (kart.

| LNK

05:50 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (296)
07:00 Iš širdies į širdį (297)
07:30 Iš širdies į širdį (298)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (106)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (107)
10:00 Kalnietis (43)
11:00 Pakvaišusi porelė (19)
11:35 Rimti reikalai 3 (15)
12:10 Būrėja (6)
12:50 Būrėja (111)
13:30 Turtuolė varguolė (3)
14:30 Našlaitės (53)
15:30 Juodvarnis (19)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (16)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Invazija
00:30 Išbandymų diena (1)
01:30 Operacija "Overlord"
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (106)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (107)
04:50 Alchemija. Švietimo amžius
05:20 RETROSPEKTYVA
05:50 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/8s.
06:55 Ančiukų istorijos 1/1s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/199s.
07:55 Gero vakaro šou 7/5s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3335
10:00 Palaužti sparnai 1135
11:00 Palaužti sparnai 1136
12:00 Tikroji žvaigždė 1/118s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/348s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/349s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/350s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/351s.
14:45 Kenoloto 25
14:47 Parduotas gyvenimas 2/351s.
15:00 Simpsonai 30/4s.
15:30 Simpsonai 30/5s.
16:00 TV3 žinios 196
16:25 TV3 orai 196
16:30 TV Pagalba 15/24s.
18:30 TV3 žinios 275
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 275
19:30 Farai 14/5s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/20s.
21:00 TV3 vakaro žinios 157
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 157
22:00 Jūrų pėstininkas. Užnugaris
22:15 Jėga ir Kenoloto 25
22:18 Jūrų pėstininkas. Užnugaris
23:50 Įrodytas nekaltumas 1/5s.
00:50 X failai 11/3s.
01:40 Amerikiečiai 5/10s.
02:35 Ką mes veikiame šešėliuose 2/5s.
03:00 Ką mes veikiame šešėliuose 2/6s.
03:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/2s.
03:50 Įrodytas nekaltumas 1/5s. (kart.)
04:45 Ekstrasensų mūšis 19/6s.

| BTV

06:00 Strėlė (15)
07:00 Mano virtuvė geriausia (37)
08:15 Teisingumo agentai (6)
09:15 Ekstrasensai tiria (46)
10:20 Kobra 11 (10)
11:25 Mirtinas ginklas (3)
12:30 Nusivylusios namų šeimininkės (17)
13:30 Mano virtuvė geriausia (38)
14:50 Teisingumo agentai (7)
15:55 Ekstrasensai tiria (47)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (11)
18:30 Strėlė (16)
19:30 Mirtinas ginklas (4)
20:30 Pričiupom! (7)
21:00 Niko
23:05 Trintukas
01:15 Būk ekstremalas (28)
01:45 Būk ekstremalas (29)
02:15 Nusivylusios namų šeimininkės (17)
03:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau