| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 30 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/9 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017–2018 m. N-7. 43/17 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 31 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Piniginės reikalai. Finansinio raštingumo programa. Ved. Odeta Bložienė. (kart.)
12:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Juozas Vilūnas. (kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2018 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai. Ved. Nemira Pumprickaitė (su vertimu į gestų k.)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai (Medici: The Magnificent ). Serialas. 2019 m. Italija, Didžioji Britanija. N-14. 3/4 s.
00:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/9 s. (kart.
00:45 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyventi kaime gera. Ved. Laima Karaliūtė. (kart.)
04:30 Klausimėlis. Šviečiamoji programa. Ved. Juras Jankevičius. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 31 s. (kart.

| LNK

05:35 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (294)
07:00 Iš širdies į širdį (295)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (104)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (105)
10:00 Kalnietis (42)
11:00 Pakvaišusi porelė (18)
11:35 Rimti reikalai 3 (14)
12:10 Būrėja (4)
12:50 Būrėja (110)
13:30 Turtuolė varguolė (2)
14:30 Našlaitės (52)
15:30 Juodvarnis (18)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (15)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Operacija "Overlord"
00:40 Mirtinas ginklas (22)
01:40 Atpildas
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (104)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (105)
05:00 Kalnietis (42)
05:50 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/7s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/26s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/198s.
07:55 Prieš srovę 19/5s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3334
10:00 Palaužti sparnai 1133
11:00 Palaužti sparnai 1134
12:00 Tikroji žvaigždė 1/117s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/344s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/345s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/346s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/347s.
14:45 Kenoloto 24
14:47 Parduotas gyvenimas 2/347s.
15:00 Simpsonai 30/2s.
15:30 Simpsonai 30/3s.
16:00 TV3 žinios 195
16:25 TV3 orai 195
16:30 TV Pagalba 15/23s.
18:30 TV3 žinios 274
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 274
19:30 Gero vakaro šou 7/5s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/19s.
21:00 TV3 vakaro žinios 156
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 156
22:00 Juodas vanduo
22:25 Vikinglotto 40
22:30 Juodas vanduo
23:15 Jėga ir Kenoloto 24
23:18 Juodas vanduo
00:15 Įrodytas nekaltumas 1/4s.
01:15 X failai 11/2s.
02:05 Amerikiečiai 5/9s.
03:00 Ką mes veikiame šešėliuose 2/4s.
03:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/31s.
03:55 Įrodytas nekaltumas 1/4s. (kart.)
04:45 Ekstrasensų mūšis 19/5s.

| BTV

06:00 Strėlė (14)
07:00 Mano virtuvė geriausia (36)
08:15 Teisingumo agentai (5)
09:15 Ekstrasensai tiria (45)
10:20 Kobra 11 (9)
11:25 Mirtinas ginklas (2)
12:30 Nusivylusios namų šeimininkės (16)
13:30 Mano virtuvė geriausia (37)
14:50 Teisingumo agentai (6)
15:55 Ekstrasensai tiria (46)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (10)
18:30 Strėlė (15)
19:30 Mirtinas ginklas (3)
20:30 Pričiupom! (6)
21:00 Trintukas
23:20 Priverstinis kerštas
01:10 Būk ekstremalas (26)
01:40 Būk ekstremalas (27)
02:10 Nusivylusios namų šeimininkės (16)
02:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau