| LRT TELEVIZIJA

05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 29 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/8 s.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2017–2018 m. N-7. 43/16 s.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 30 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Gintaras Mikalauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Zachor. Atsimink. Atkuriamoji dokumentika. Ved. Dovilė Kundrotaitė, Elijas Martynenko. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Seselė Beti (Bettys Diagnose). Draminis serialas. 2018 m. Rež. Matthias Kiefersauer, Tobias Stille, Sabine Bernardi ir kt. Vaid. Annina Hellenthal, Theresa...
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LR Seimo rinkimų debatai. Ved. Rasa Tapinienė (su vertimu į gestų k.)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Užverbuotas 2 (Taken). Serialas, trileris. Prancūzija, JAV. 2018 m. N-14. 2/4 s.
23:50 Alpių detektyvai (Soko Kitzbuhel). Detektyvinis serialas. 2012 m. Austrija. N-7. 11/8 s. (kart.
00:40 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
01:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas, Jurgita Plisienė, Karolina Mondeikaitė-Liepa. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
03:00 Panorama (kart.)
03:30 Dienos tema (kart.)
03:50 Sportas. Orai (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pokalbių programa. (kart.)
04:30 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė ir Donatas Puslys. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 30 s. (kart.

| LNK

05:30 Programos pabaiga
06:30 Iš širdies į širdį (291)
07:00 Iš širdies į širdį (292)
07:30 Iš širdies į širdį (293)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (102)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (103)
10:00 Kalnietis (41)
11:00 Pakvaišusi porelė (17)
11:35 Rimti reikalai 3 (13)
12:10 Būrėja (3)
12:50 Būrėja (109)
13:30 Turtuolė varguolė (1)
14:30 Našlaitės (51)
15:30 Juodvarnis (17)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (14)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Atpildas
00:40 Mirtinas ginklas (21)
01:40 Audros sūkuryje
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (102)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (103)
04:45 Kalnietis (41)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 1/6s.
06:55 Elena iš Avaloro 1/25s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 9/197s.
07:55 Karštai su tv3.lt 1/5s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3333
10:00 Palaužti sparnai 1131
11:00 Palaužti sparnai 1132
12:00 Tikroji žvaigždė 1/116s.
13:00 Parduotas gyvenimas 2/340s.
13:30 Parduotas gyvenimas 2/341s.
14:00 Parduotas gyvenimas 2/342s.
14:30 Parduotas gyvenimas 2/343s.
14:45 Kenoloto 23
14:47 Parduotas gyvenimas 2/343s.
15:00 Simpsonai 29/21s.
15:30 Simpsonai 30/1s.
16:00 TV3 žinios 194
16:25 TV3 orai 194
16:30 TV Pagalba 15/22s.
18:30 TV3 žinios 273
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 273
19:30 Prieš srovę 19/5s.
20:30 Moterys meluoja geriau 13/18s.
21:00 TV3 vakaro žinios 155
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 155
22:00 Juodoji jūra
22:15 Jėga ir Kenoloto 23
22:18 Juodoji jūra
00:25 Įrodytas nekaltumas 1/3s.
01:20 X failai 11/1s.
02:10 Amerikiečiai 5/8s.
03:05 Ką mes veikiame šešėliuose 2/3s.
03:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/30s.
03:55 Įrodytas nekaltumas 1/3s. (kart.)
04:50 Ekstrasensų mūšis 19/4s.

| BTV

06:00 Strėlė (13)
07:00 Mano virtuvė geriausia (35)
08:15 Teisingumo agentai (4)
09:15 Ekstrasensai tiria (44)
10:20 Kobra 11 (8)
11:25 Mirtinas ginklas (1)
12:30 Nusivylusios namų šeimininkės (15)
13:30 Mano virtuvė geriausia (36)
14:50 Teisingumo agentai (5)
15:55 Ekstrasensai tiria (45)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (9)
18:30 Strėlė (14)
19:30 Mirtinas ginklas (2)
20:30 Pričiupom! (5)
21:00 Priverstinis kerštas
22:50 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas
01:05 Būk ekstremalas (24)
01:35 Būk ekstremalas (25)
02:05 Nusivylusios namų šeimininkės (15)
02:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau